Ca n'Oller de la Muntanya

Principal ] Amunt ] Can Batllevell ] Cal Bitxo ] Can Cartró ] Can Castany ] Can Duran de la Costa ] Can Duran del Puig ] Ca l'Esteve del Puig ] Can Farigola ] La Ferreria ] Cal Font del Puig ] Can Garró ] Can Ginebreda ] Mas Granada ] Can Joncoses ] Can Julià ] Can Llopard de Baix ] Can Llopard de Dalt ] La torre de Lloselles ] Can Martí de Baix ] Can Martí de Dalt ] Can Mata de l'Abelló ] Can Miquel de les Planes ] [ Ca n'Oller de la Muntanya ] Can Pasqual ] Can Penyella ] Can Perejoanet ] El Racó ] Cal Rius ] Can Roig del mas Osset ] Can Rossell de la Llena ] Can Rossell de la Muntanya ] Can Sàbat de la Pujada ] Can Santfí ] Can Terme de la Parra ] Cal Terra ] Can Toni Oller o Toniller ] Can Toni Llopard del mas Vedell ] Can Torrents de les Oliveres ] Can Torres ] Can Valls ] Can Voltà ]


 
Fotografies: R. Rovira, 2007

Fotografia: Equip77, 1978.

Vistes diferencials anys 1992-2007


Codi 23
Població Gelida (Alt Penedès)
Adreça Si pot anar des del castell de Gelida pel camí de l'antic Ciment muntanya amunt. També s'hi pot anar per la carretera de Gelida a Corbera per la urbanització del Safari vers direcció al castell i Gelida.
Situació. Coordenades UTM.

X 406,638,00
Y 4,587,091,00

Altitud

470m

Denominació moderna Ca n'Oller de la Muntanya
Denominacions antigues Lo mas de la Molella (a vegades trobem Morella) i lo mas Mallol
Altres posseïdors Carafí, de St. Joan Samora (s. XVI). Els Oller venen a d'Oms (s. XX). Venda: Andújar (s. XX) i venda: Redondo (s. XXI)
Posseïdor actual Profitable Investiment, S. L.

ASPECTES HISTÒRICS

Al segle XV era el mas de la Mollela era de Miquel Llobet segons un establiment (1483) que fa Violant, muller de Francesc Bertran, senyor de Gelida. El 1513 capbrevà el mas la Mollela Pere Carafí, del mas Viver, ara can Carafí, de St. Joan Samora. Desconeixem per ara els passos de Llobet a Carafí i de Carafí a Mallol. En el fogatge de 1515 trobem un Bernat Mallol. El 1535 hi ha una Francina, muller de Bernat Mallol. El 1551 una Eufrasina que fa testament a casa d'En Bernat Mallol. Un arrendament de l'any 1556 ens diu que un Bernat Mallol i el seu nebot Bartomeu és l'hereu del mas de la Mollela, el nostre primer hereu exposat més avall. El 1576 i 1581 un Bartomeu Mallol fa testaments fent hereu al seu fill Pere. El 1621 l'esmentat Pere testa en favor del seu fill Salvador i en segon lloc Magdalena, filla seva també, que esdevindrà pubilla i que s'havia casat amb Bartomeu Oller i Domènec, fill de Bartomeu Oller i Castany, germà de l'hereu de can Perejoanet, i de Joana Domènec. No hem pogut lligar aquests primers Mallol perquè en la documentació no especifiquen clarament les filiacions. Per seguir els Oller, de més enrere, cal anar a l'arbre de can Perejoanet que ens arriba a finals del segle XIV. Els Oller continuen fins al segle XX fins que vengueren la propietat als Oms.  Vegeu, també, ca n'Oller dels Tarongers.


ARBRE DELS HEREUS

I BARTOMEU MALLOL (+ a 1582)
fill:
II PERE MALLOL (+ Gelida 1619)
filla:
III MAGDALENA MALLOL ( = CM, Martorell, 1599) Bartomeu Oller i Domènec
fill:
IV BARTOMEU OLLER i MALLOL (  = Gelida 1631). Un germà, Pau, inicia una línia d'Ollers, teixidors, situats al nucli de Gelida que ens arriben fins al segle XX a Gelida.
fill:
V PERE JOAN OLLER i PARELLADA ( = Gelida 1663)
fill:
VI ANTONI OLLER i DOMÈNEC ( = v 1700)
fill:
VII ANTONI OLLER i ROVIRA  ( = Gelida 1737)
fill:
VIII RAMON OLLER i PEIXÓ ( = Gelida 1768)
fill:
IX JOSEP OLLER i CANYAMERES  ( = 1r Gelida 1792). Un germà, Joan, inicia la línia de cal Fardasses dels Tarongers, després del carrer del Pi.
fill:
X SADURNÍ OLLER i RAVENTÓS ( = Gelida 1818). Un germà, Salvador, inicia la línia de cal Vador dels Tarongers.
fill:
XI JOSEP OLLER i BESSONS  ( = 1r Gelida 1850)
fill:
XII JOSEP OLLER i VENDRELL  ( = Gelida 11-12-1876)
fill:
XIII JOSEP OLLER i RIUS. Mor solter.

Venda de ca n’Oller de la Muntanya, després de 1940, a Manuel d'Oms. L'any 1993 nova venda a R. Andújar i nova venda any 2004 a  Profitable Investiment, S. L.


NOTES

La data que hi ha a la dovella de la capella de la Mercè porta l'any 1631 que segurament pertanyia d'un altre portal perquè l'oratori és del segle XX (1954).
Part de la casa i rellotge de sol, 1992 (fotos R. Rovira).

Al museu de Martorell es conserva una mola procedent de l'esmentat mas (donació dels antics amos). Prop de la casa anant cap al castell de Gelida hi ha la Font del Senyor que és gòtica del s. XIV o XV. que possiblement fou construïda a partir de l'any 1368 pel ciutadà i nou Senyor de Gelida en Berenguer Bertran (+1375). Dins la propietat es conserva una font de finals del segle XIV o de principis del segle XV que amb una canalització per a proveir el castell de Gelida que entrava per la part superior, torre el·líptica. Fotografies de la font del Senyor (Alfred Mauri, 2006). Entrada exterior i entrada interior.