Can Llopard de Dalt

Principal ] Amunt ] Can Batllevell ] Cal Bitxo ] Can Cartró ] Can Castany ] Can Duran de la Costa ] Can Duran del Puig ] Ca l'Esteve del Puig ] Can Farigola ] La Ferreria ] Cal Font del Puig ] Can Garró ] Can Ginebreda ] Mas Granada ] Can Joncoses ] Can Julià ] Can Llopard de Baix ] [ Can Llopard de Dalt ] La torre de Lloselles ] Can Martí de Baix ] Can Martí de Dalt ] Can Mata de l'Abelló ] Can Miquel de les Planes ] Ca n'Oller de la Muntanya ] Can Pasqual ] Can Penyella ] Can Perejoanet ] El Racó ] Cal Rius ] Can Roig del mas Osset ] Can Rossell de la Llena ] Can Rossell de la Muntanya ] Can Sàbat de la Pujada ] Can Santfí ] Can Terme de la Parra ] Cal Terra ] Can Toni Oller o Toniller ] Can Toni Llopard del mas Vedell ] Can Torrents de les Oliveres ] Can Torres ] Can Valls ] Can Voltà ]


 

Fotografia: M. A. Prats, 2006

Fotografia: R. Rovira 1992
 


Codi 17
Població Gelida (Alt Penedès)
Adreça Barri del Puig
Situació. Coordenades UTM.

X 403,982,00 
Y 4,587,852,00

Altitud

165m

Denominació moderna Antic Mas Pere Miquel des de 1999. Abans can Llopard de Dalt.
Denominacions antigues Lo mas de Pere Miquel (1513)
Altres posseïdors Per compravenda dels hereus Torrents a Núria Villena i Enzo Pisceda (1992)
Posseïdor actual Josep Ramon Miquel Mendi i Maria Àngels Prats Pagès, cònjuges

ASPECTES HISTÒRICS

Can Llopard de Dalt i de Baix tenen un origen comú fins la primera meitat del segle XVI que després dels fills haguts d'Eufrasina Miquel i Joan Llopard es dividí el patrimoni. Amb data 28-11-1390 Jaume Miquel comprà, ratificada pel senyor de Gelida, Francesc Bertran, a Constança muller de Jaume Ossó (Orse) terres i cases al lloc del Puig de Sant Pere segons consta en la capbrevació de 1513 i la qual ens indica els hereus fins la pubilla Eufrasina Miquel, muller de Joan Llopard en capítols matrimonials fets a Piera amb data 22-01-1503 per la qual deduïm que podrien ser els Llopard de Sant Jaume Sesoliveres del terme de Piera. No s'ha trobat aquest document fet pel rector segurament de Piera. En el fogatge de 1515 no consten els Llopard però el de 1553 ja consta els dos Llopards: Jaume Llopard del Puig (de Dalt) i Joan Llopard del Puig (de Baix). L'any 1810 fa testament l'hereu Pau Llopard i Mas casat amb Rosa Alegre i Llopard, de can Perejoanet, que en no tenir descendència fa hereva universal a la seva germana Maria casada amb l'hereu de can Torrents de les Oliveres i can Llopard de Dalt, després de morir la germana Maria passà als hereus Torrents fins que vers l'any 1990 que fou venuda pels darrers hereus de cognom Torrents la propietat als Villena-Pisceda. Després fou adquirida pels Miquel que li han donat el nom Antic Mas Pere Miquel, cognom homònim dels antics posseïdors. Altres peces de terra foren venudes anteriorment segons els hereus de can Torrents de les Oliveres. Foren batlles de Gelida: Jaume Llopard de Dalt (1593-1610),  Francesc Llopard de Dalt i Alegre (1739-1740) i Pere Joan Llopard de Dalt i Fàbregues  (1783-1784).


ARBRE DELS HEREUS

I JAUME MIQUEL (doc. 1390, 1411 i 1513)
fill:
II PERE MIQUEL (doc. 1513)
fill:
III BARTOMEU MIQUEL (T, 1476, a Gelida)
fill:
IV PERE MIQUEL (doc. 1513)
filla:
V EUFRASINA MIQUEL (= CM, Piera, 1503 Joan Llopard). 
fill:
VI JAUME LLOPARD de Dalt (Gelida + 1587). Un germà, Joan, continua la línia de can Llopard de Baix
fill:
VII JAUME LLOPARD de Dalt ( = CM, Martorell, 1567)
fill:
VIII JAUME LLOPARD de Dalt i RIGOL del Sot ( = Cervelló 1600)
fill:
IX FRANCESC LLOPARD de Dalt i ROVIRA ( = Gelida 1631)
fill:
X FRANCESC LLOPARD de Dalt i SAVÍ ( = 2n Gelida 1671)
fill:
XI FRANCESC LLOPARD de Dalt i ALEGRE ( = v 1712)
fill:
XII PERE JOAN LLOPARD de Dalt i FÀBREGUES ( = Gelida 1742)
filla:
XIII MARIA LLOPARD de Dalt i MAS de la Riera ( = Gelida 1767)  PERE TORRENTS i SANTEUGENI, hereu de can Torrents de les Oliveres
Continua a: CAN TORRENTS DE LES OLIVERES
fill:
XVIII PERE JOAN TORRENTS i LLOPARD de Dalt  ( = 1r Gelida 1799), hereu de can Llopard de Dalt i de can Torrents de les Oliveres
fill:
XIX JOSEP TORRENTS i  OLLER ( = Cabrera 1818) MARIA CANALS i LLORET, pubilla de can Canals de Cabrera
fill:
XX PERE TORRENTS i CANALS  ( = Gelida 1846)
fill:
XXI CRISTÒFOL TORRENTS i MILÀ  ( = Gelida 1890)
fill:
XXII PERE TORRENTS i ALMIRALL ( = Sant Llorenç 1921) MONTSERRAT RAVENTÓS i CANYADELL, pubilla de can Serra de Sant Llorenç d'Hortons
fills:
Carme (* St. Llorenç 1924) = 1951 Joan Martorell i Segur, un fill i néts
Rosa (* St. Llorenç 1928) soltera
Pere (* St. Llorenç 1931) solter


OBSERVACIONS:

A la banda de ponent hi ha una sèrie de lledoners monumentals, segurament centenaris, i a l'entrada principal també: lledoner 1 i lledoner 2. Rellotge de sol 1, façana i rellotge de sol 2, a l'interior.