Can Toni Oller o Toniller

Principal ] Amunt ] Can Batllevell ] Cal Bitxo ] Can Cartró ] Can Castany ] Can Duran de la Costa ] Can Duran del Puig ] Ca l'Esteve del Puig ] Can Farigola ] La Ferreria ] Cal Font del Puig ] Can Garró ] Can Ginebreda ] Mas Granada ] Can Joncoses ] Can Julià ] Can Llopard de Baix ] Can Llopard de Dalt ] La torre de Lloselles ] Can Martí de Baix ] Can Martí de Dalt ] Can Mata de l'Abelló ] Can Miquel de les Planes ] Ca n'Oller de la Muntanya ] Can Pasqual ] Can Penyella ] Can Perejoanet ] El Racó ] Cal Rius ] Can Roig del mas Osset ] Can Rossell de la Llena ] Can Rossell de la Muntanya ] Can Sàbat de la Pujada ] Can Santfí ] Can Terme de la Parra ] Cal Terra ] [ Can Toni Oller o Toniller ] Can Toni Llopard del mas Vedell ] Can Torrents de les Oliveres ] Can Torres ] Can Valls ] Can Voltà ]


 

Fotografia: R. Rovira, 2006Fotografia: Equip77, 1978.

Fotografia. Josep Salvany, BC. 870-6. 1925
 


Codi 35
Població Gelida (Alt Penedès)
Adreça Carretera de Gelida a Corbera Km. 6.5 un trencall a la dreta
Situació. Coordenades UTM.

X 407,508,00
Y 4,588,059,00

Altitud

370m

Denominació moderna Can Toni Oller o can Toniller
Denominacions antigues Lo mas Oller i lo mas de la Calm.  També es podria haver dit Lo mas Oller de la Riba, però podria ser un altre mas situat en diferent lloc.
Altres posseïdors -
Posseïdor actual Antònia Canals i Almirall

ASPECTES HISTÒRICS

El mas de la Calma és l'actual masia de can Toni Oller ja que segons la tradició familiar abans vivien en una altra casa propera just a la carena on parteixen els termes de Gelida i Castellví, sobre el revolt de la carretera. Fa pocs anys encara hi havia restes. El mas Oller és establert a Antoni Oller, segurament pare del Gaspar, pel senyor de Gelida Antoni Bertran l'any 1453. L'any 1513 Antoni Oller capbreva els següents masos: el mas Oller, el mas Bosc i el mas de la Calma. Al segle XVI junt amb aquesta nova casa de can Toni Oller hi havia un altre mas que fou enderrocat als anys 70 del segle XX que visqueren els Mas de can Santfí fins el darrer terç del segle XVII. Aquest mas de la Calma era un indivís entre els Oller i els Mas de can Santfí. En les afrontacions al segle XVI arribaven fins al riu Anoia el mas Oller. A l'any 1813 la pubilla Maria Oller i Rius es casa amb Josep Canals i Oller, cabaler de can Canals de Corbera de Llobregat, i els Canals continuen fins l'actualitat. Els Canals de Corbera és un cognom que ja trobem al segle XV a can Llopard de Corbera i després a l'esmentat can Canals de la Serra que afronta amb ca n'Oller de la Muntanya.


ARBRE DELS HEREUS

I GUILLEM OLLER  de la Calma (doc. 1444)
fill:
II ANTONI OLLER de la Calma (doc. 1444)
fill:
III GASPAR OLLER de la Calma (+ d 1453)
fill:
IV ANTONI OLLER de la Calma (+ d 1513)
fill:
V MIQUEL OLLER de la Calma (+ d 1529)
fill:
VI ANTONI OLLER de la Calma ( = CM, Martorell, 1563)
fill:
VII ANTONI OLLER de la Calma  i TORRELLA? ( = v1587)
fill:
VIII ANTONI OLLER de la Calma i SÀBAT ( = Gelida 1636)
fill:
IX BARTOMEU OLLER de la Calma i CORRADIES  ( = Gelida 1675)
fill:
X BARTOMEU OLLER i VALLS  ( = Gelida 1719)
fill:
XI JAUME OLLER i ALMIRALL ( = Gelida 1748)
fill:
XII JAUME OLLER i CAMPS  ( = Gelida 1799)
filla:
XIII MARIA OLLER i RIUS  ( = Gelida 1813)
fill:
XIV VENANCI CANALS i OLLER  ( = CdR 1853)
fill:
XV PERE CANALS i BARGALLÓ ( = Gelida 1888)
fill:
XVI PERE CANALS i CASANOU  ( = 1r Gelida 1921)
filla:
XVII ANTÒNIA CANALS i ALMIRALL  ( = Gelida 1946) Jaume Casamitjana i Paretas (+)
Continuen tres fills casats i amb descendència


NOTES

A la façana de la casa hi ha la data de 1792 refeta l'any 1945 que també es repintà el rellotge de sol.