Can Toni Llopard del mas Vedell

Principal ] Amunt ] Can Batllevell ] Cal Bitxo ] Can Cartró ] Can Castany ] Can Duran de la Costa ] Can Duran del Puig ] Ca l'Esteve del Puig ] Can Farigola ] La Ferreria ] Cal Font del Puig ] Can Garró ] Can Ginebreda ] Mas Granada ] Can Joncoses ] Can Julià ] Can Llopard de Baix ] Can Llopard de Dalt ] La torre de Lloselles ] Can Martí de Baix ] Can Martí de Dalt ] Can Mata de l'Abelló ] Can Miquel de les Planes ] Ca n'Oller de la Muntanya ] Can Pasqual ] Can Penyella ] Can Perejoanet ] El Racó ] Cal Rius ] Can Roig del mas Osset ] Can Rossell de la Llena ] Can Rossell de la Muntanya ] Can Sàbat de la Pujada ] Can Santfí ] Can Terme de la Parra ] Cal Terra ] Can Toni Oller o Toniller ] [ Can Toni Llopard del mas Vedell ] Can Torrents de les Oliveres ] Can Torres ] Can Valls ] Can Voltà ]


 
Fotografies: R. Rovira, 1992
Desapareguda, març de 2002

Fotografia: Equip77, 1978.


Codi 34
Població Gelida (Alt Penedès)
Adreça -
Situació. Coordenades UTM.

X 401,777,00
Y 4,588,317,00 

Altitud

155m

Denominació moderna Can Toni Llopard del mas Vedell
Denominacions antigues Lo mas de Comallitera "Cumba letera". Lo mas Vedell.  
Altres posseïdors Comallitera (s. XIV), Ros (s. XV).
Posseïdor actual Carme Garcia i Llopart

ASPECTES HISTÒRICS

El topònim de Comallitera (o Coma Llitera) ja es troba en un pergamí de la Pia Almoina de la Seu de Barcelona  (175, ACB, 4-70-65) de l'any 1316 en Ramon de Cumba Letera. Al llarg del segle XIV trobem persones que podrien tenir relació amb el mas Vedell com ara: Ramon de Comallitera (1327) i Guillem de Comallitera (1367). Bartomeva, muller de Ponç Ros, confessa el mas de Comallitera l'any 1454 al senyor de Gelida Antoni Bertran. El 1513 el confessa Joan Vedell i el 1598 Antoni Joan Vedell, fill de Jaume Vedell (+1585). Antoni Joan no devia tenir descendència i fou la seva germana Eulària Vedell i Font que esdevingué pubilla; es casà vers 1601 amb Antoni Llopard del mas Osset i Martí, fill de Pere i d’Eulària. En morir sense descendència l'hereu Josep Llopard-Vedell i Font passà al seu germà Pere que vivia a Vilafranca del Penedès i des de les hores encara hi continuen vivint. L'oncle de l'actual pubilla, Antoni Llopart i Mitjans, no tingué descendència i passà a la seva neboda Carme Garcia i Llopart casada amb Josep Piquer i Clarasó amb descendència.
A més tenien el mas Pujol, ja des del segle XVI al XIX, que el tenien pel Reial Monestir de Montserrat i fa delmes als senyors de Gelida. 


ARBRE DELS HEREUS

I  ANTONI VEDELL (docs. 1496-1516)
fill:
II JOAN VEDELL (doc. 1539)
fill:
III ANTONI JOAN VEDELL (T 1564)
fill:
IV JAUME VEDELL  (CM, Martorell, 1563)
filla:
V EULÀRIA VEDELL i FONT (* Gelida 1576 - + Gelida 1622)
fill:
VI PAU LLOPARD i VEDELL ( = CM, Vilafranca del Penedès, 1623)
fill:
VII ANTONI LLOPARD-VEDELL i CODORNIU ( = 2n Gelida 1662)
fill:
VIII FRANCESC LLOPARD-VEDELL i LLOPARD de Dalt ( = Gelida 23-09-1692)
fill:
IX FRANCESC LLOPARD-VEDELL i LLOPARD  ( = Gelida 1724)
fill:
X JOSEP LLOPARD-VEDELL i FONT ( = Gelida 1767)
germà:
XI PERE LLOPARD-VEDELL i FONT  ( = Gelida 1767)
fill:
XII FRANCESC LLOPARD-VEDELL i LLORENÇ  ( = Vilafranca del Penedès 1801)
fill:
XIII FRANCISCO LLOPARD-VEDELL i PUJADOR ( = Vilafranca del Penedès 1823)
fill:
XIV JOSEP LLOPARD-VEDELL i BONET  ( = a 1854)
fill:
XV JOSEP LLOPARD-VEDELL i BATLLE (= Vilafranca del Penedès 1890)
fill:
XVI ANTONI LLOPART i MITJANS
germana:
XVI CARME LLOPART i MITJANS ( = La Trinitat de Vilafranca del Penedès 1933)
filla:
XVII  CARME GARCIA i LLOPART
Casada amb un Piquer, i amb una filla.