Mas Granada

Principal ] Amunt ] Can Batllevell ] Cal Bitxo ] Can Cartró ] Can Castany ] Can Duran de la Costa ] Can Duran del Puig ] Ca l'Esteve del Puig ] Can Farigola ] La Ferreria ] Cal Font del Puig ] Can Garró ] Can Ginebreda ] [ Mas Granada ] Can Joncoses ] Can Julià ] Can Llopard de Baix ] Can Llopard de Dalt ] La torre de Lloselles ] Can Martí de Baix ] Can Martí de Dalt ] Can Mata de l'Abelló ] Can Miquel de les Planes ] Ca n'Oller de la Muntanya ] Can Pasqual ] Can Penyella ] Can Perejoanet ] El Racó ] Cal Rius ] Can Roig del mas Osset ] Can Rossell de la Llena ] Can Rossell de la Muntanya ] Can Sàbat de la Pujada ] Can Santfí ] Can Terme de la Parra ] Cal Terra ] Can Toni Oller o Toniller ] Can Toni Llopard del mas Vedell ] Can Torrents de les Oliveres ] Can Torres ] Can Valls ] Can Voltà ]


 

Fotografia: R. Rovira, 2007

Fotografia: R. Rovira, 1992


Codi

13

Població

Gelida (Alt Penedès)

Adreça

Des de la urbanització del Safari (ca n'Oller de la Muntanya) en direcció al Puig d'Agulles i en el coll del Portell un caminet que baixa, a la dreta; les runes de la casa són en un pujol a l'esquerra, sobre la font, vinyes i horts.

Situació. Coordenades UTM.

X 406,242,00
Y 4,584,901,00 

Altitud

550m

Denominació moderna

El Mas Granada

Denominacions antigues

Lo mas Querol, lo mas Granada. El Rial (o Rialt), i encara, modernament, per castellanització, El Real

Altres posseïdors

Querol (s. XIV), Granada (s. XV) i Casas, d'Ordal (s. XX).

Posseïdor actual

Casas, d'Ordal


ASPECTES HISTÒRICS

L'any 1367 trobem un Guillem Querol i documents segurament més tardans un Bernat Querol que és com es coneixia el mas Granada abans que un Joan Granada el posseïa l'any 1444. Al mateix any es fa nou establiment del mas de Joan Granada a Miquel Carbó, de l'Ordal, Subirats, actua Guillem Oller, batlle de Gelida. L'any 1513 el confessa un Benet Rigol, de Corbera i l'any 1533 es fa un nou establiment per la senyora de Gelida Marquesa Estaper, vídua de Francesc Bertran, a Bartomeu Esteve de l'Ordal. Els Esteve d'Ordal el continuen tenint fins Rafel Esteve i la seva filla Caterina que ho deixa a la seva tia Jerònima casada amb Pere Bonastre i que passa al fill Tomàs Bonastre i Esteve. La filla d'aquest Tomàs, Maria Anna, esdevé pubilla i es casa amb l'hereu de can Rialt d'Esparreguera, Miquel Rialt, l'any 1652. Els Rialt passen a posseir el mas Granada fins la pubilla Rialt, Teresa Rialt i Parellada que casa amb Andreu Romegosa del Lledoner i Muntaner, cabaler, i continuen els successors Romegosa fins a la venda al segle XX a Matilde Casas i Julià de l'Ordal.

El mas Granada és conegut també per el Rialt, o el Rial, i, fins tot, el Real en documents del segle XIX i XX, però la forma més comuna és el mas Granada.  Tot i que els propietaris han estat gairebé sempre de fora de Gelida, l'Ordal, nucli molt proper, i a Esparreguera la casa havia estat habitada per masovers.


ARBRE DELS HEREUS

BERNAT QUEROL ( doc. XIV)

JOAN GRANADA  (doc. 1444)

MIQUEL CARBÓ, d'Ordal (doc. 1444)

BENET RIGOL, de Corbera   (doc. 1513)

I  BARTOMEU ESTEVE, de l'Ordal, Subirats. Establiment del mas Granada 1533.
fill:
II  SIMEÓ ESTEVE (T, 1567)
fill:
III  MONTSERRAT ESTEVE (doc. 1598)
fill:
IV  RAFEL ESTEVE (doc. 1623). La filla d'aquest, Caterina, ho deixa al seu cosí germà, Tomàs
nebot:
V TOMÀS BONASTRE i ESTEVE
filla:
VI MARIA ANNA BONASTRE i MARTÍ, pubilla que es casà amb l'hereu de can Rialt d'Esparreguera
fill:
VII MACIÀ RIALT i  BONASTRE (* 1660)
fill:
VIII  VICENÇ RIALT i AMAT (= 1722)
filla:
IX TERESA RIALT i PARELLADA  ( CM, 1747)
fill:
X JOSEP ROMEGOSA del Lledoner i RIALT  ( CM, 1773)
fill:
XI JOSEP ROMEGOSA i FERRAGUT  ( doc. 1827)
fill:
XII  JOAN ROMEGOSA i GARRIGOSA
fill:
XIII  FRANCESC ROMEGOSA i TOBELLA (doc. 1905)
fill:
XIV  JOAN ROMEGOSA i TERMES  (doc. 1905)
fill:
XV  FRANCISCO ROMEGOSA i COMAS
Venda de la propietat.


NOTES

Barraca de pedra seca del mas Granada. Foto R. Rovira, 2007