Can Valls

Principal ] Amunt ] Can Batllevell ] Cal Bitxo ] Can Cartró ] Can Castany ] Can Duran de la Costa ] Can Duran del Puig ] Ca l'Esteve del Puig ] Can Farigola ] La Ferreria ] Cal Font del Puig ] Can Garró ] Can Ginebreda ] Mas Granada ] Can Joncoses ] Can Julià ] Can Llopard de Baix ] Can Llopard de Dalt ] La torre de Lloselles ] Can Martí de Baix ] Can Martí de Dalt ] Can Mata de l'Abelló ] Can Miquel de les Planes ] Ca n'Oller de la Muntanya ] Can Pasqual ] Can Penyella ] Can Perejoanet ] El Racó ] Cal Rius ] Can Roig del mas Osset ] Can Rossell de la Llena ] Can Rossell de la Muntanya ] Can Sàbat de la Pujada ] Can Santfí ] Can Terme de la Parra ] Cal Terra ] Can Toni Oller o Toniller ] Can Toni Llopard del mas Vedell ] Can Torrents de les Oliveres ] Can Torres ] [ Can Valls ] Can Voltà ]


 

Fotografia: R. Rovira, 1992
Fotografia de 1965 per R. Rovira

Desapareguda, 2001

Fotografia: Equip77, 1978.


Codi 38
Població Gelida (Alt Penedès)
Adreça -
Situació. Coordenades UTM.

X 405,863,00
Y 4,589,216,00

Altitud

110m

Denominació moderna Can Valls
Denominacions antigues Lo mas d'En Font de Dach.
Altres posseïdors Mir, de St. Sadurní d'Anoia, (s. XIX-XX), venda: Duran, Llor (s. XX) venda: Guarro Casas SA (s. XX). 
Posseïdor actual -

ASPECTES HISTÒRICS

El cognom Font el trobem l'any 1330 Gueraua de Font de Dac i el 1367 trobem un Bernat Font de Dac. L'any 1513 confessa la propietat Jaume Ramondet, lo mas de Font de Dach, i li aspecta per la seva mare Bartomeva Claramunt, muller de Jaume Ramondet, pare seu, i l'esmentada Bartomeva ho tenia com a filla de Gabriela Font, muller de Bernat Claramunt que era hereva de Bernat Font de Dac que el senyor de Gelida, Antoni Bertran, li establí l'any 1453. Els Ramondet ho tenen fins pel que sembla ésser com una repartiment de les propietats, i esdevé pubilla Lucrècia Ramondet que s'havia casat amb un Antoni Valls. Els Valls continuen tenint la propietat fins a les vendes de finals del segle XVIII amb la venda de terres per edificar uns molins paperers, el Molí Vell, després can Guarro.  Al segle XIX la propietat fou segurament venuda en diferents peces de terra a altris.  Els Mir, oriünds de cal Guineu de St. Sadurní d'Anoia, en compraren una bona part de la propietat  i anys després hi feren importants reformes.  Raül Mir i Comas, que la tenia pel seu avi, Magí Mir i Molins, la vengué l'any 1951 a Joana Duran i Andreu, i anys després la propietat fou adquirida per L. Guarro Casas S. A. L'any 2001 s'enderrocà la casa per fer-hi una indústria un cop venuda per la casa Guarro. A Gelida hi ha línies que són descendents de can Valls com ara els de cal Valls Minga i de cal Fideu.
Durant el segle XIX i part del XX hi havia els masovers Pasqual, després Carafí, els Tinquet, oriünds de can Pasqual, després als 20 del segle XX es traslladaren al carrer de la Barceloneta. Nota de l'autor:  La meva àvia materna, Teresa Pasqual i Oller, hi nasqué l'any 1899.


ARBRE DELS HEREUS

BERNAT FONT de Dac (Doc. 1453)
filla:
GABRIELA FONT
filla:
BARTOMEVA CLARAMUNT
fill:
JAUME RAMONDET (doc. 1513)

VI JAUME RAMONDET ( = v 1530)
filla:
VII LUCRÈCIA RAMONDET (+ Gelida 1592)
fill:
VIII ANTONI VALLS i RAMONDET  ( = v 1603)
fill:
IX JERONI VALLS  i GINEBREDA ( = Gelida 1639)
fill:
X JOSEP VALLS i CANALS  ( = Gelida 1676)
fill:
XI FRANCESC VALLS i RÀFOL ( = v 1738)
fill:
XII JOSEP VALLS i ROCA ( = Gelida 1770)
fill:
XIII PERE VALLS i VOLTÀ ( = Gelida 2n mat. 1807). Un germà, Josep, inicia la línia de cal Valls Minga i un fill d'aquest inicia la línia de cal Fideu de la Barceloneta.
fill:
XIV PERE VALLS i SERRA  ( = Gelida 1844)
Darrer hereu


NOTES

Pedra datera que era al portal nou, 1669 i 1863La porta antiga.