Cal Rius

Principal ] Amunt ] Can Batllevell ] Cal Bitxo ] Can Cartró ] Can Castany ] Can Duran de la Costa ] Can Duran del Puig ] Ca l'Esteve del Puig ] Can Farigola ] La Ferreria ] Cal Font del Puig ] Can Garró ] Can Ginebreda ] Mas Granada ] Can Joncoses ] Can Julià ] Can Llopard de Baix ] Can Llopard de Dalt ] La torre de Lloselles ] Can Martí de Baix ] Can Martí de Dalt ] Can Mata de l'Abelló ] Can Miquel de les Planes ] Ca n'Oller de la Muntanya ] Can Pasqual ] Can Penyella ] Can Perejoanet ] El Racó ] [ Cal Rius ] Can Roig del mas Osset ] Can Rossell de la Llena ] Can Rossell de la Muntanya ] Can Sàbat de la Pujada ] Can Santfí ] Can Terme de la Parra ] Cal Terra ] Can Toni Oller o Toniller ] Can Toni Llopard del mas Vedell ] Can Torrents de les Oliveres ] Can Torres ] Can Valls ] Can Voltà ]


 

Fotografies: R. Rovira, 2006
Portal davant de la casa del Senyor, pati interior, 2006 i data al portal, any 1755
Vista del campanar i part de cal Rius, any 1965


Codi 50
Població Gelida (Alt Penedès)
Adreça c. Sant Roc, 12. És el carreró de costat de l'església de St. Pere de Gelida
Situació. Coordenades UTM.

X 405,224,00 
Y 4,588,476,00

Altitud

175

Denominació moderna Cal Rius
Denominacions antigues El mas Papiol
Altres posseïdors Papiol (s. XIV-XV), Rovira (s. XV), Llobet (s. XV-XVI)
Posseïdor actual Àngel Camprodon i Rius

ASPECTES HISTÒRICS

Cal Rius actualment és el resultat del conjunt de diferents propietats perquè al segle XVI ja ens diu que eren diverses cases amb peces de terra adjuntes que afrontaven amb la plaça i església de Sant Miquel. Cal Rius és amb moltes probabilitats la successió de la vila de Sant Miquel, amb l'església avui desapareguda de Sant Miquel, esmentada en un document de l'any 1061(1) fins el mas Papiol datat ja al segle XIV. Aquest conjunt de cases de cal Rius amb algunes totalment refetes o transformades, com a cal Cadiraire, el nucli embrionari del poble de Gelida. Ens és difícil de dir quina d'aquest conjunt de cases és la més antiga per les continuades obres fetes al llarg dels segles. Amb tot, la casa que representa una continuïtat de la vila de Sant Miquel del segles XI al XIII és segurament el mas Papiol situat a la plaça de St. Miquel al segle XIV. L'any 1327 ja trobem un Guillem Papiol i l'any 1367 un altre Guillem Papiol, possiblement fill de l'anterior. El mas Papiol l'any 1372 era de Guillem Papiol que segons una àpoca de dotal de la seva filla Agnès que casà amb l'hereu del mas Descoll (can Santfí). A partir del segle XV al XVII se’n diu el mas de Raimon Papiol o simplement el mas Papiol. L'any 1453 un Joan Rovira capbreva el mas de Raimon Papiol. Al segle XVI ho capbreva Pere Llobet que diu que el tenia per compra, abans del 1513, a Salvador Rovira, teixidor, descendent de Joan Rovira. L'any 1598 ho capbreva Eloi Llopard del mas Osset, fuster, com a usufructuari de Francina Gana, la seva muller, propietària, mentre que el pare de la Francina, Pere Onofre Gana, teixidor, tenia també una casa adjunta al mas Papiol. Uns Salvany, teixidors també tenien propietats adjuntes al mas Papiol. Un Miquel Salvany tingué dos fills, En Bernat, mor 1613 sense descendència, i Na Càndia, que casà amb Pere Onofre Gana, que esdevingué pubilla. El primer Rius, els Rius eren sastres al segle XVII, que es casà amb Marta Llopard i Gana que esdevingué pubilla, després els Rius anaren adquirint més propietats contigües com ara l'any 1725 compraren les propietats d'En Guardiola, fusters de Cubelles, emparentats amb els Riquer, fusters de Martorell, que abans foren de l'Eloi Llopard, i, per tant, recuperaren la propietat que ja havia estat seva. Els Rius continuen fins avui dia fins Jaume Rius i Rius casat amb Carme Canal, sense descendència, i que passà al nebot Àngel Camprodon i Rius. Convé observar que en aquest conjunt de cases eren propietats, o bé hi exercien, de teixidors, fusters, sastres i pagesos entre els segles XV al XVIII. Igualment passava a cal Terra, sastres i pagesos.

1.- DD. AA. Els pergamins de l'Arxiu Comtal de Barcelona de Ramon Borrell a Ramon Berenguer I. 3 vols. Barcelona. Fundació Noguera, 1999.


ARBRE DELS HEREUS

I PERE ONOFRE GANA (CM, 1538), fill d'Antoni i de Joana que casa amb Càndia Salvany, filla de Miquel Salvany, teixidor de lli
filla:
II  FRANCISCA GANA i SALVANY (CM, Piera, 1593)
filla:
III  MARTA LLOPARD del Mas Osset i GANA ( = 1624)
fill:
IV  MIQUEL RIUS i LLOPARD del Mas Osset (= 1663) Aquest Rius és fill de Miquel Rius i Almirall, i aquest, de Salvador Rius i Santjust, i aquest de Pere Rius ( = 1548)
fill:
V  MIQUEL RIUS i SÀBAT de la Pujada ( = 1689)
fill:
VI  MIQUEL RIUS i GIMFERRER (= 1720)
fill:
VII  FRANCESC RIUS i LLOPARD-VEDELL  ( = 1757)
fill:
VIII  PERE JOAN RIUS i GRAU (= 1795)
fill:
IX  RAMON RIUS i GIBERT ( 1r = 1813)
fill:
X  GAIETÀ RIUS i ESTRUC ( 2n = 1880)
fill:
XI  RAMON RIUS i FONTANALS ( = Montserrat 1918)
fill:
XII JAUME RIUS i RIUS (+1983)
sense descendència.
nebot:
XIII ÀNGEL CAMPRODON i RIUS
Casat i amb tres filles.