Vistes de ca n'Oller de la Muntanya

Principal ] Amunt ]


 

Fotografia de 1992, R. Rovira.

Fotografia de 2007, R. Rovira.