Can Farigola

Principal ] Amunt ] Can Batllevell ] Cal Bitxo ] Can Cartró ] Can Castany ] Can Duran de la Costa ] Can Duran del Puig ] Ca l'Esteve del Puig ] [ Can Farigola ] La Ferreria ] Cal Font del Puig ] Can Garró ] Can Ginebreda ] Mas Granada ] Can Joncoses ] Can Julià ] Can Llopard de Baix ] Can Llopard de Dalt ] La torre de Lloselles ] Can Martí de Baix ] Can Martí de Dalt ] Can Mata de l'Abelló ] Can Miquel de les Planes ] Ca n'Oller de la Muntanya ] Can Pasqual ] Can Penyella ] Can Perejoanet ] El Racó ] Cal Rius ] Can Roig del mas Osset ] Can Rossell de la Llena ] Can Rossell de la Muntanya ] Can Sàbat de la Pujada ] Can Santfí ] Can Terme de la Parra ] Cal Terra ] Can Toni Oller o Toniller ] Can Toni Llopard del mas Vedell ] Can Torrents de les Oliveres ] Can Torres ] Can Valls ] Can Voltà ]
Fotografia: R. Rovira, 2006

Codi 08
Població Gelida
Adreça Carretera de Gelida a St. Sadurní d'Anoia, camí de can Torrents de les Oliveres que va a la font Freda i un cop es troba el caminet a l'esquerra que hi ha la font cal agafar a la dreta un camí que puja fins a can Farigola, i també a can Rossell de la Muntanya.
Situació. Coordenades UTM.

X 405,312,00
Y 4,587,150,00 

Altitud

305m

Denominació moderna Can Farigola
Denominacions antigues La barraqueta d’En Frigola, s. XVII.
Altres posseïdors Mas sorgit d'una segregació de can Rossell de la Muntanya. 
Posseïdor actual Francisco Cañadell i Farigola, difunt, abril de 2007.

ASPECTES HISTÒRICS

En la compravenda de can Duran de la Muntanya als Rossell l'any 1665 trobem que Miquel Frigola té dues peces de terra en l'heretat d'En Duran de la Muntanya, ara can Rossell de la Muntanya, una lo camp del Còdol i "... y lo trocet de montanya dita del Curpinar que és allí hahont dit Frigola se ha fet y edificat una caseta o barrequeta..." on hi viu amb la muller i família.  Can Farigola és una segregació de can Duran de la Muntanya, després can Rossell. Els Frigola són de Barcelona, i el pare del primer Frigola es deia Ramon, donzell, que és tractament de noblesa. No hem pogut esbrinar la genealogia dels pares del Miquel, Ramon i Elisabet. Miquel Frigola, es casà a Gelida el 1655, i també féu capítols matrimonials, amb Magdalena Martí i Escuder (*1628), de can Martí de Dalt o de la Torrevella. Anys més tard ja trobem que s'anomenen Farigola en lloc de Frigola. Amb la Clemència Farigola i Marco que esdevingué pubilla ja que el seu germà no va tenir descendència, entra a la casa el cognom Cañadell (Canyadell) procedent de can Canyadell de Castellbisbal.  


ARBRE DELS HEREUS

I MIQUEL FARIGOLA  ( = Gelida 1655)
fill:
II JOSEP FARIGOLA i MARTÍ de Dalt ( = Gelida 1689)
fill:
III JOSEP FARIGOLA i GANA  ( = 2n v 1725)
fill:
IV JOSEP FARIGOLA i CANALS  ( = Gelida 1768)
fill:
V JOSEP FARIGOLA i CIVIL ( = Gelida 1791)
fill:
VI JOSEP FARIGOLA i ROVIRA ( = Gelida 1827)
fill:
VII ANTONI FARIGOLA i PASQUAL ( = Gelida 1878)
fill:
VIII FRANCESC FARIGOLA i CANALIAS  ( = Gelida 1909)
filla:
IX CLEMÈNCIA FARIGOLA i MARCO   ( = Gelida 1946)
fill:
X  FRANCESC CAÑADELL i FARIGOLA (+ Gelida 2007)