Cal Bitxo

Principal ] Amunt ] Can Batllevell ] [ Cal Bitxo ] Can Cartró ] Can Castany ] Can Duran de la Costa ] Can Duran del Puig ] Ca l'Esteve del Puig ] Can Farigola ] La Ferreria ] Cal Font del Puig ] Can Garró ] Can Ginebreda ] Mas Granada ] Can Joncoses ] Can Julià ] Can Llopard de Baix ] Can Llopard de Dalt ] La torre de Lloselles ] Can Martí de Baix ] Can Martí de Dalt ] Can Mata de l'Abelló ] Can Miquel de les Planes ] Ca n'Oller de la Muntanya ] Can Pasqual ] Can Penyella ] Can Perejoanet ] El Racó ] Cal Rius ] Can Roig del mas Osset ] Can Rossell de la Llena ] Can Rossell de la Muntanya ] Can Sàbat de la Pujada ] Can Santfí ] Can Terme de la Parra ] Cal Terra ] Can Toni Oller o Toniller ] Can Toni Llopard del mas Vedell ] Can Torrents de les Oliveres ] Can Torres ] Can Valls ] Can Voltà ]


 Fotografia: R. Rovira, 2006
Fotografia de cal Bitxo any 1960


Codi 02
Població Gelida (Alt Penedès)
Adreça Barri de Sant Salvador de la Calçada. Gelida
Situació. Coordenades UTM.

405,580,00 
4,589,800,00

Altitud

105m

Denominació moderna Cal Bitxo. Sobrenom aplicat segurament durant el segle XIX a un hereu.
Denominacions antigues Lo mas Perelló, lo mas Oller
Altres posseïdors Els mateixos
Posseïdor actual Ramon Torrents i Cuñado

ASPECTES HISTÒRICS

L'origen de la denominació Perelló la trobem datada ja 1286 (o 1216) segons un pergamí que se serva a l'arxiu de la catedral de Barcelona i en el qual ens diu que un Arnau de Perelló, de Martorell, fa un llegat de sis diners a la capella de St. Salvador segons consta en el seu testament.
El mas Perelló ja el trobem datat al segle XVI i que el senyor de Gelida Francesc Bertran li fa carta precària a un Joan Oller. Aquest Joan Oller també posseeix lo mas Marsans que està a la parròquia de St. Joan Samora i lo mas de na Perellona el qual limita a ponent amb la capella de St. Salvador. No tenim documentació dels Oller al segle XVI, des d'aquest Joan de 1513 fins als successors de la segona meitat del mateix segle. Al segle XVIII hi hagué dues pubilles seguides, la darrera Oller i una Canals que es casà amb un Torrents de Mediona. L'any 1736 un Jaume Oller, de St. Salvador, pare de la darrera pubilla, diu que té tot aquella heretat i casa dit lo mas Oller i antigament lo mas Perelló. Aquesta heretat fa trenta quarteres de sembradura i diu que a ponent limita amb la capella de St. Salvador i amb terres de can Duran de la Costa. Al segle passat (1823) trobem que l'hereu és un Miquel Torrents que es casà amb Maria Calaf.
Al llarg dels segles trobem només dues cases a St. Salvador: la casa dels Oller i la casa-capella de St. Salvador. Els Oller, i per maridatge Torrents, van tenir moltes terres que durant al segle passat les anaren venent, per establiment emfitèutic, naixent així el barri de St. Salvador. Durant els anys 1877-1880 Josep Torrents i Oller, hereu de cal Bitxo, fou alcalde de Gelida i l'impulsor del nou edifici consistorial que Gelida recentment s'ha remolejat i acabat.
Un dels impuls, probablement, del creixement del barri de St. Salvador fou els propers molins paperers.

La Capella de Sant Salvador:
La casa-capella segurament va desaparèixer i només ens resta el pou de la capella que es troba abans d'arribar al barri de Sant Salvador pujant a l'esquerra.  Convé esmentar els treballs que féu l'Enric Carafí l'any 1972 en el llibre "Cinc esglésies gelidenques" amb més informació i que podem afegir aquestes notes: 
Era amb tota seguretat una casa-capella ja que fins al segle XIX hi trobem que hi habitaven.
Vegem:
1578: La casa de St. Salvador: Joan Martí, Joana, la seva muller, Joan, fill, Mateu Miquel.
1600: La capella de St. Salvador ahont acostumen d'estar llogaters.
1832: Agustí Rius, Magdalena, la seva muller, Pere, Francisca, Teresa, Llúcia i un altre.  Aquest Agustí i la Magdalena Pujol es casaren a Gelida l'any 1813 i vivien a la casa-capella. Els de 1578 i 1832 de les llibretes de compliment Pasqual.

El mas Marçans:
L'any 1448 trobem un Joan Marçans com a home de remença que després hem conegut com el mas Marçans o Marsans. Els Oller posseïren aquest mas ja al segle XVI situat en la parròquia de St. Joan Samora, avui terme de St. Llorenç d’Hortons, fins que en feren la venda a Marià Bargalló amb data 5-11-1687, not. Pere Vela, de Martorell. L’any 1828 el mas Marçans, també can Duran de la Costa, era de propietat de Teresa Roca, muller d’Antoni Ferrer i Pont, negociant de Barcelona, i les següents peces de terra: Rocafort, Almirall, lo camp de la Serra, tres peces juntes de la partida de la Capella de St. Salvador i que fa delme a la rectoria de Gelida, altres peces de terra sense noms concrets.


ARBRE DELS HEREUS

I JOAN OLLER (doc. 1513)

II N.N OLLER

III N.N OLLER
fill:
IV PERE OLLER (= v 1574)
fill:
V PERE PAU OLLER i DEU (* Gelida 1575  = v 1611 + d 1621)
fill:
VI PAU OLLER i ESTEVE ( = Gelida 1638)
fill:
VII RAFEL OLLER i RAIMUNDET ( = Gelida 1665)
fill:
VIII JAUME OLLER i MIQUEL (= Gelida 1691)
filla:
IX MARIA OLLER i BOSQUETS ( = v 1730)
filla:
X MARIA ÀNGELA CANALS i OLLER ( = Gelida 1750)
fill:
XI JAUME TORRENTS i CANALS-OLLER (= Gelida 1795)
fill:
XII MIQUEL TORRENTS i RIGOL (= 2n Gelida 1818 + v1824)
fill:
XIII MIQUEL TORRENTS i CALAF (= Gelida 1845)
fill:
XIV JOSEP TORRENTS i OLLER  ( = Gelida 1871)
fill:
XV JOAN TORRENTS i FOSSALBA ( = Gelida 1905)
fill:
XVI JOSEP TORRENTS i RIUS
fill:
XVII JOSEP TORRENTS i ROVIRA ( = Pallejà 1960). Difunt, continuen fills, néts i un germà, Antoni, que és el pubill de cal Magdaló de les Cases Noves.


NOTES

Es conserva a l'entrada de la casa, al rebedor, una fornícula amb la imatge barroca de Sant Salvador i una data, 1856. Fotografia de la fornícula de Sant Salvador que es conserva a cal Bitxo.