Situació patrimonial de les masies

Principal ] Amunt ] Situació de les masies ] Les masies capbrevades i altres dades ] Índex capbreu de Gelida, 1827-1832 ] Els cognoms dels hereus ] [ Situació patrimonial de les masies ] Bibliografia ] Diccionari ] Arxius ] Recerques genealògiques a Internet ]


Situació de la protecció del patrimoni gelidenc segons diferents inventaris

: Hi consten. No: No hi consten.

El sí* correspon a la segona selecció que consta 
al Pla General de l’Ajuntament de Gelida 
procedents del S.P.A. -Generalitat- o del Col·legi d'Arquitectes. 

En vermell: Desaparegudes o només ruïnes. En taronja: En procés d'enrunament.

MASIES

CODI

MASIA

PLA GENERAL
Catàleg Municipal de Gelida

GENERALITAT
Servei Patrimoni Arquitectònic
S.P.A.

INVENTARI
del Patrimoni Arquitectònic
de l’Alt Penedès

NOTES

01

Batllevell, Can

no

no

no

Sol·licitat per turisme rural. Caldria incloure-la

02

Bitxo de St. Salvador, Cal

no

no

no

Caldria incloure-la

03

Cartró, Can

no

no

-

04

Castany, Can

Pendent de fer-hi actuacions

05

Duran de la Costa, Can

no

no

no

Desapareguda

06

Duran del Puig, Can

-

07

Esteve del Puig, Ca l'

no

no

no

Caldria incloure-la. Caldria atenció

08

Farigola, Can

no

no

no

Caldria incloure-la

09

Ferreria, La

S'han fet actuacions

10

Font del Puig, Cal

no

no

no

Caldria incloure-la

11

Garró, Can

no

no

no

Runes

12

Ginebreda, Can

Es fan actuacions de conservació

13

Granada, Mas

no

no

no

Runes

14

Joncoses, Can

no

no

no

Desapareguda, 2003

15

Julià, Can

sí*

Caldria atenció

16

Llopard de Baix, Can

sí*

Es fan actuacions de conservació

17

Llopard de Dalt, Can

no

no

no

Caldria incloure-la

18

Lloselles, La torre de

-

19

Martí de Baix, Can

-

20

Martí de Dalt, Can

-

21

Mata de l'Abelló, Can

sí*

S'han fet actes de conservació

22

Miquel de les Planes, Can

sí*

-

23

Oller de la Muntanya, Ca n'

-

24

Pasqual, Can

-

25

Penyella, Can

sí*

-

26

Perejoanet, Can

sí*

En procés d’enrunament

27

Racó, El

no

no

-

50

Rius, cal

no

no

-

28

Roig del mas Osset, Can

sí*

Caldria atenció

29

Rossell de la Llena, Can

sí*

Iniciat procés d’enrunament

30

Rossell de la Muntanya, Can

no

no

no

En procés d’enrunament

31

Sàbat de la Pujada, Can

no

no

no

Desapareguda, anys 40 del s. XX. Masia vella

32

Santfí, Can

-

33

Terme de la Parra, Can

no

no

no

Desapareguda, anys 40 del s. XX

53

Terra, cal

-

34

Toni Llopard del mas Vedell, Can

sí*

Desapareguda, 2002

35

Toni Oller, Can (Toniller)

no

no

no

Caldria incloure-la. Caldria atenció

36

Torrents de les Oliveres, Can

sí*

Caldria atenció

37

Torres, Can

no

no

no

Desapareguda, 2005

38

Valls, Can

sí*

no

Desapareguda, 2001

39

Voltà, can

no

no

no

Turisme rural. Caldria incloure-la

ALTRES CASES

40

Altimires, ca l’

Casa de segona residència.

41

Bardina, maset

no

no

no

Runes

42

Barceló, mas

no

no

no

Cal Folc dels Tarongers. Caldria incloure-la

43

Casa del Senyor, La

Cal atenció

44

Casa dels Tarongers, La

no

no

no

Caldria incloure-la

45

Hostal, l’

no

no

no

Caldria incloure-la

46

Migrat, can

no

no

no

Segregació de can Voltà, s. XIX

47

Oller dels Tarongers, ca n’

Segona residència de ca n’Oller de la Muntanya, s. XIX

48

Piula, cal

no

no

no

Caldria incloure-la. Caldria atenció

49

Rectoria Vella, La

no

no

no

Desapareguda

51

Roig, el mas

no

no

no

Runes

52

Talaia, La

no

Masoveria. Caldria atenció.

54

Xim, cal

no

no

no

Turisme rural. Caldria incloure-la

 

Fonts consultades:

Ajuntament de Gelida. Pla General. Fitxes i l'Annex dels edificis, o carrers, per incloure al Catàleg Municipal del Patrimoni de Gelida. Ara en revisió.

Fitxes del Servei del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. Anys 80 del s. XX.

Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, Alt Penedès. Generalitat de Catalunya, 1986.