Índex capbreu de Gelida, 1827-1832

Principal ] Amunt ] Situació de les masies ] Les masies capbrevades i altres dades ] [ Índex capbreu de Gelida, 1827-1832 ] Els cognoms dels hereus ] Situació patrimonial de les masies ] Bibliografia ] Diccionari ] Arxius ] Recerques genealògiques a Internet ]


CAPBREU DE GELIDA 1827-1832
Iniciat el 1825

Notari

Josep Antoni de Lomanya i Trilla, de Vilafranca del Penedès

Localització

ACAP (Arxiu Comarcal de Vilafranca del Penedès). Secció de capbreus. Caixa 743.

Ordenat per

Teresa d'Amat i Miquel, vda. de Ramon de Dalmau i Fals, i el marquès de Cerdanyola, Joan Maria de Marimon i de Perellós, senyors de Gelida per indivís

Notes

261 folis. 184 confessions, 127 de Gelida i 57 de St. Llorenç d'Hortons.
No hi ha distribució per parròquies. Té un índex però inacabat. En les confessions ens menen al capbreu de 1736. Capbreu molt interessant. En llengua catalana.
En molt bon estat.

ÍNDEX PER ORDRE ALFABÈTIC

Emfiteuta: Qui fa la confessió
Entrada: Descripció completa del o dels confessants
Foli o folis
Ordre natural de les confessions en el capbreu.
Data de la confessió.
Ofici
Par. (parròquia on són les propietats) SPG Sant Pere de Gelida, SJS Sant Joan Samora i SLH Sant Llorenç d'Hortons.
(Sant Llorenç d'Hortons la conformen actualment les parròquies de St. Llorenç i St. Joan Samora, avui, aquesta, sufràgania de St. Esteve Sesrovires)
Població on vivia l'emfiteuta.
Si és propietari d'alguna masia o masies

No hi ha les confessions nobiliàries (Lloselles, Olzinelles...) o eclesiàstiques

S'ha normalitzant bastant l'ortografia
 

Emfiteuta Entrada Foli Ordre Data Ofici Par. Població Masia/casa
Alegre i Almirall, Joan Joan Alegre i Almirall, de Gelida 078-079v 051 30-05-1827 Pagès SPG Gelida
Almirall i Farigola, Francisco Francisco Almirall i Farigola, pagès de Gelida 098-099v 070 09-06-1827 Pagès SPG Gelida
Almirall i Ferrer, Josep Josep Almirall i Ferrer, pagès habitant al Pla 181-182v 142 07-06-1828 Pagès SJS St. Llorenç d'Hortons Ca n'Almirall
Almirall i Oller, Pau Pau Almirall i Oller, pagès de Gelida 166-166v 126 11-05-1828 Pagès SPG Gelida
Almirall i Romegosa, Pau Pau Almirall i Romegosa, pagès de Gelida 014v-017 003 21-03-1827 Pagès SPG Gelida Can Duran del Puig
Almirall, Jaume Maria Creixell, vídua de Jaume Almirall, pagesos de Gelida 074v-076 048 28-05-1827 Pagès SPG Gelida
Almirall i Voltà, Josep Llúcia, vídua de Joan Almirall, habitant a Gelida, i Josep Almirall, moliner 062v-064 038 24-05-1827 Moliner SPG Gelida
Almuní i Carreres, Pere Pere Almuní i Carreres, paperer de Gelida 100v-101v 072 10-06-1827 Paperer SPG Gelida
Armengol i Alegre, Josep Josep Armengol i Alegre, pagès de Gelida 076-077v 049 29-05-1827 Pagès SPG Gelida
Barceló i Bargalló, Jaume Jaume Barceló i Bargalló, mestre de cases, de Gelida 177v-178v 139 17-05-1828 Mestre de cases SPG Gelida
Barceló, Jaume Jaume Barceló, mestre de cases de Gelida 065-066v 040 24-05-1827 Mestre de cases SPG Gelida
Barceló, Josep Josep Barceló, carreter de Gelida 114v-115v 080 15-12-1827 Carreter SPG Gelida
Bargalló i Almirall, Francisco Francisco Bargalló i Almirall, pagès de Gelida 087v-088 059 06-06-1827 Pagès SPG Gelida
Bargalló i Mitjans, Joan Joan Bargalló i Mitjans i Pau Bargalló i Armengol, pare i fill, pagesos habitants a Castellví de Rosanes 159-159v 122 08-05-1828 Pagès SPG Castellví de Rosanes
Bargalló, Francisco Francisco Bargalló del Racó, pagès de Gelida 047-047v 024 18-05-1827 Pagès SPG Gelida El Racó
Bargalló, Francisco Francisco Bargalló, pagès de Gelida 062-062v 037 24-05-1827 Pagès SPG Gelida
Bargalló, Joan Joan Bargalló, pagès de Gelida 054-055 030 23-05-1827 Pagès SPG Gelida
Bargalló, Pere Joan Pere Joan Bargalló, daurador, de Gelida 212-212v 161 01-02-1829 Dorador SPG Gelida
Batlle, Francisco Francisco Batlle, moliner de farina, de Gelida 090v-091v 062 07-07-1827 Moliner de farina SPG Gelida
Baurís, Josep Josep Baurís, pagès de Gelida 039-040 020 14-05-1827 Pagès SPG Gelida
Bertran i Ros, Josep Josep Bertran i Ros, pagès de Gelida 167-167v 127 12-05-1828 Pagès SPG Gelida
Bonastre, Francisco Teresa, vídua de Joan Bonastre, i Francisco Bonastre, fill, pagesos de St. Joan Samora 035v-036v 017 06-05-1827 Pagès SJS St. Llorenç d'Hortons Can Raimundet
Bosc, Josep Josep Bosc, pagès de St. Joan Samora 020v-021v 007 03-05-1827 Pagès SJS St. Llorenç d'Hortons Can Bosc
Bros i Llopard, Josep Magdalena Llopard, vídua de Josep Bros i Llopard, menor, pagès de St. Joan Samora, fill de Josep Bros i Isart, major 021v-022v 008 03-05-1827 Pagès SJS St. Llorenç d'Hortons Can Bros
Brossa, Isidre Isidre Brossa, comerciant de Collbató 187-187v 146 29-07-1828 Comerciant SLH Collbató
Camps, Joan (rector) Rt. D. Joan Camps, prevere i rector de St. Llorenç d'Hortons 160-161 123 10-05-1828 Rector SLH St. Llorenç d'Hortons
Canals, Josep Josep Canals i Maria Oller, cònjuges, pagesos de Gelida 155v-156v 118 05-05-1828 Pagès SPG Gelida Can Toni Oller
Carafí i Casanoves, Josep Josep Carafí i Casanoves, pagès de Gelida 156v-157v 119 06-05-1828 Pagès SPG Gelida
Carafí, Jaume Jaume Carafí, pagès de Gelida 133-134 096 18-04-1828 Pagès SPG Gelida
Carafí, Pere Pere Carafí, pagès de St. Joan Samora 019-020v 006 02-05-1827 Pagès SJS St. Llorenç d'Hortons Can Carafí
Carcasona, Marià Marià Carcasona, pagès i Maria Ferrer, cònjuges de St. Llorenç d'Hortons 217v-218 165 19-08-1829 Pagès SLH St. Llorenç d'Hortons
Carreres i Estruc, Josep Josep Carreres i Estruc, pagès de St. Llorenç d'Hortons 171-171v 132 14-05-1828 Pagès SLH St. Llorenç d'Hortons
Carreres i Estruc, Josep Josep Carreres i Estruc, pagès de St. Llorenç d'Hortons 214-215v 163 01-05-1829 Pagès SLH St. Llorenç d'Hortons
Carreres i Mas, Salvador Salvador Carreres i Mas, pagès de St. Llorenç d'Hortons 147-148 110 01-05-1828 Pagès SLH St. Llorenç d'Hortons
Carreres, Josep Josep Carreres, pagès de St. Llorenç d'Hortons 207-207v 157 06-11-1828 Pagès SLH St. Llorenç d'Hortons
Carreres, Pere Pere Carreres, pagès habitant a Pallejà 134-134v 097 19-04-1828 Pagès SLH Pallejà
Cartró i Sàbat, Francisco Francisco Cartró i Sàbat, pagès de Gelida 082v-083 055 02-06-1827 Pagès SPG Gelida Can Cartró
Cartró i Sàbat, Francisco Francisco Cartró i Sàbat, pagès de Gelida 235-236v 177 11-08-1831 Pagès SPG Gelida
Casadevall i Mas, Jaume Jaume Casadevall i Mas, pagès de St. Llorenç d'Hortons 028v-029v 012 05-05-1827 Pagès SLH St. Llorenç d'Hortons Can Santjust
Casadevall, Pere Pere Casadevall, pagès de St. Llorenç d'Hortons 231-232v 174 03-07-1831 Pagès SLH St. Llorenç d'Hortons
Casanelles, Josep Josep Casanelles, pagès de Gelida 134v-135 098 20-04-1828 Pagès SPG Gelida
Casanou, Francisco Francisca Llopard, muller de Francisco Casanou, ell, al presidi d'Àfrica, del terme de Gelida 237-238v 178 18-10-1831 Pres SPG Gelida
Casanoves i Moragues, Isidre Isidre Casanoves i Moragues, pagès de St. Joan Samora 183v-185 144 05-07-1828 Pagès SJS St. Llorenç d'Hortons Can Casanoves
Casanoves, Josep Maria Gabarró, vídua de Josep Casanoves, i Josep Casanoves i Gabarró, hisendat habitant al lloc de Gelida 105v-108v 076 21-11-1827 Hisendat SPG Gelida Can Terme de la Parra
Casanoves, N.N Maria, vídua de Casanoves, veí que fou de Gelida 049v-050v 026 20-05-1827 Pagès SPG Gelida Cal Terra
Cases, Romà Romà Cases, mestre de primeres lletres. de Gelida 068-068v 042 25-05-1827 Mestre de primeres lletres SPG Gelida
Castells, Pere Pere i Aleix Castells, pare i fill, pagesos de Gelida 097-098 069 09-06-1827 Pagès SPG Gelida
Civil i Sàbat, Joan Joan Civil i Sàbat, pagès de Gelida 153v-154v 116 04-05-1828 Pagès SPG Gelida
Civil, Francisco Francisco Civil, pagès de St. Llorenç d'Hortons 219v-220v 167 12-01-1830 Pagès SLH Gelida
Civil, Miquel Miquel Civil, pagès de Gelida 228-229v 172 19-11-1830 Pagès SPG Gelida La Ferreria i can Castany
Civil, Sadurní Sadurní Civil i Josep Civil, pare i fill, fusters de Gelida 208-209v 159 11-11-1828 Fuster SPG Gelida
Comajoncoses i Carafí, Pere Pere Comajoncoses i Carafí i Jaume Comajoncoses i Casanoves, pare i fill, pagesos de la vila de Martorell 149-150v 112 02-05-1828 Pagès SPG Martorell Can Joncoses
Comajoncoses i Oller, Isidre Isidre Comajoncoses, pagès de Gelida 143v-144 106 27-04-1828 Pagès SPG Gelida
Comajoncoses i Esteve, Joan Joan Comajoncoses, pagès de Gelida 142v-143 105 27-04-1828 Pagès SPG Gelida
Corradies i Catassús, Jaume Jaume Corradies i Catassús, pagès de St. Llorenç d'Hortons 036v-038 018 07-05-1827 Pagès SLH St. Llorenç d'Hortons Can Prats
Corradies i Montserrat, Maria Maria Corradies i Montserrat, soltera, habitant a St. Pau d'Ordal 213-214 162 24-03-1829 Dona soltera SPG St. Pau d'Ordal
Domènec i Domènec, Ramon Ramon Domènec i Domènec, pagès de la quadra de St. Benet d'Espiells 151-152v 114 03-05-1828 Pagès SLH St. Sadurní d'Anoia (Espiells) La casa Vella d'En Domènec
Domingo, Miquel Miquel Domingo i Madrona Corradies, cònjuges, pagesos de Gelida 070-071 044 25-05-1827 Pagès SPG Gelida
Esteve de la Riera, Mateu Mateu Esteve de la Riera i Josep Esteve i Cases, pare i fill, pagesos de St. Llorenç d'Hortons 138v-139v 102 24-04-1828 Pagès SLH St. Llorenç d'Hortons Ca n'Esteve de la Riera
Esteve i Bosc, Pere Pere Esteve i Bosc, pagès del Puig de Gelida 122v-124 087 11-04-1828 Pagès SPG Gelida Ca l'Esteve del Puig
Esteve i Canals, Muç Muç Esteve i Canals, pagès de St. Llorenç d'Hortons 094-094v 065 07-06-1827 Pagès SLH St. Llorenç d'Hortons Cal Muç del mas Martí
Esteve i Romegosa, Josep Josep Esteve i Romegosa, pagès de St. Llorenç d'Hortons 148-149 111 01-05-1828 Pagès SLH St. Llorenç d'Hortons Ca n'Esteve de la Riera
Esteve i Romegosa, Pere Pere Esteve i Romegosa, pagès de St. Llorenç d'Hortons 150v-151 113 02-05-1828 Pagès SLH St. Llorenç d'Hortons
Estrada, Francisco Francisco Estrada, pagès de St. Esteve Sesrovires 024v-025v 010 03-05-1827 Pagès SJS St. Esteve Sesrovires
Estruc i Font, Andreu Andreu Estruc i Font, pagès de Masquefa 207v-208 158 07-11-1828 Pagès SLH Masquefa
Estruc i Sàbat, Andreu Andreu Estruc i Sàbat, pagès de St. Llorenç d'Hortons 195-196v 150 21-10-1828 Pagès SLH St. Llorenç d'Hortons
Estruc, Andreu Andreu Estruc, pagès de St. Llorenç d'Hortons 025v-028v 011 04-05-1827 Pagès SLH St. Llorenç d'Hortons Ca n'Estruc o can Rovira
Farigola i Civil, Josep Maria Àngela Rovira, vídua de de Josep Farigola i Civil, i Josep Farigola i Rovira, mare i fill, pagesos de Gelida 073v-074v 047 25-05-1827 Pagès SPG Gelida Can Farigola
Fernandes, Jaume Jaume Fernandes, pagès de Gelida 052-053 028 21-05-1827 Pagès SPG Gelida
Fernandes, Pau Pau Fernandes, pagès de Gelida 095v-096 067 08-06-1827 Pagès SPG Gelida
Ferrer i Font, Pau Pau Ferrer i Font, pagès de St. Llorenç d'Hortons 172v-173v 134 15-05-1828 Pagès SLH St. Llorenç d'Hortons
Ferrers, Josep Francisca, vídua de Josep Ferrers, pagès de St. Marti de Torrelles 059v-061 035 24-05-1827 Pagès SPG Torrelles de Llobregat Can Santfí
Figueres, Josep Josep Figueres, pagès de St. Llorenç d'Hortons 029v-030v 013 05-05-1827 Pagès SLH St. Llorenç d'Hortons
Figueres, Josep Josep Figueres, pagès, i Rosa Llopard i en primeres núpcies Torres, de Gelida 038-038v 019 08-05-1827 Pagès SPG Gelida
Font i Llopard, Josep Josep Font i Llopard, pagès de Gelida 056v-058 032 24-05-1827 Pagès SPG Gelida
Font i Sunyol, Josep Josep Font i Sunyol, pagès de Gelida 066v-068 041 25-05-1827 Pagès SPG Gelida Can Ginebreda
Font i Sunyol, Miquel Miquel Font i Sunyol, pagès de Gelida 101v-102v 073 10-06-1827 Pagès SPG Gelida
Font, Antoni Caterina, vídua d'Antoni Font, pagès de Gelida 199v-201v 153 27-10-1828 Pagès SPG Gelida
Fontanals i Rius, Antoni Antoni Fontanals i Rius, pagès de Gelida 139v-141v 103 25-04-1828 Pagès SPG Gelida Can Miquel de les Planes
Galceran i Reinés, Joan Joan Galceran i Reinés, pagès de Gelida 196v-197v 151 22-10-1828 Pagès SPG Gelida
Gibert i Rigual, Jaume Jaume Gibert i Rigual i Teresa Gual, cònjuges de Gelida 176v-177v 138 17-05-1828 Pagès SPG Gelida
Gibert i Rigual, Miquel Miquel Gibert i Rigual, pagès de Gelida 099v-100v 071 10-06-1827 Pagès SPG Gelida
Gili i Ribes, Josep Josep Gili i Ribes i Teresa Rossell, cònjuges, i Pau Gili i Rossell, pares i fill, pagesos de Gelida 175v-176 137 16-05-1828 Pagès SPG Gelida
Gili i Rossell, Francisco Francisco Gili i Rossell, pagès de Gelida 079v-080 052 31-05-1827 Pagès SPG Gelida
Gol i Pujades, Joan Joan Goil i Pujades, pagès de Gelida 018-018v 005 02-05-1827 Pagès SPG Gelida
Gramunt i Castells, Joan Joan Gramunt i Castells, pagès de St. Llorenç d'Hortons 164v-166 125 11-05-1828 Pagès SLH St. Llorenç d'Hortons
Gramunt, Josep Josep Gramunt, pagès de St. Llorenç d'Hortons 179v-180v 141 18-05-1828 Pagès SLH St. Llorenç d'Hortons
Grau i Serradó, Joan Joan Grau i Serradó, negociant de Gelida 092v-093v 064 07-06-1827 Negociant SPG Gelida
Gual (o Gol) i Oller, Francisco Francisco Gual i Oller, pagès de Gelida 119v-120 085 15-01-1828 Pagès SPG Gelida
Guitard i Comajoncoses, Pere Pere Guitard i Comajoncoses, pagès habitant a Molins de Rei 202v-203v 155 02-11-1828 Pagès SPG Molins de Rei
Guitard, Josep Josep Guitard, pagès de Cervelló 204-206v 156 04-11-1828 Pagès SPG Cervelló Can Batllevell i can Mata de l'Abelló
Herms, Baldiri Baldiri Herms, paperer, de Gelida 154v-155v 117 04-05-1828 Paperer SPG Gelida
Julià i Alàs, Ramon Ramon Julià i Alàs, pagès de Gelida 137v-138 101 23-04-1828 Pagès SPG Gelida
Julià i Pasqual, Julià Julià Julià i Pasqual, pagès de Gelida 119-119v 084 15-01-1828 Pagès SPG Gelida
Llança i de Bell-lloc, Joaquim de Don Joaquim de Llança i de Bell-lloc, resident a Sarrià, St. Joan Samora 190-193 148 23-08-1828 Senyor SJS Sarrià Can Canals i can Ràfols
Llopard i Almirall, Jaume Jaume Llopard i Almirall, del mas Osset, pagès de Gelida 102v-103v 074 20-11-1827 Pagès SPG Gelida Can Roig del mas Osset
Llopard i Domènec, Antoni Antoni Llopard i Domènec, pagès de Gelida 091v-092v 063 07-06-1827 Pagès SPG Gelida
Llopard i Domènec, Llorenç Llorenç Llopard i Domènec, pagès de Gelida 157v-158 120 07-05-1828 Pagès SPG Gelida
Llopard i Gibert, Joan Joan Llopard i Gibert, pagès de Gelida 047v-049v 025 19-05-1827 Pagès SPG Gelida
Llopard i Llongueres, Agustí Agustí Llopard i Llongueres, pagès de Gelida 120-122v 086 10-04-1828 Pagès SPG Gelida Can Llopard de Baix
Llopard i Llorenç, Francisco Francisco Llopard i Llorenç del mas Vedell, pagès 218v-219v 166 10-12-1829 Pagès SPG Gelida Can Toni Llopard del mas Vedell
Llopard i Margarit, Antoni Antoni Llopard i Margarit, pagès de Gelida 132-133 095 18-04-1828 Pagès SPG Gelida Can Martí de Dalt i can Martí de Baix
Llopard i Mestres, Josep Josep Llopard i Mestres, pagès de Gelida, natural de Martorell 053-054 029 22-05-1827 Pagès SPG Gelida
Llopard i Ros, Andreu Andreu Llopard i Ros, pagès de Gelida 085v-087 058 05-06-1827 Pagès SPG Gelida
Llopard i Torres, Josep Josep Llopard i Torres, pagès de St. Llorenç d'Hortons 224-225v 170 10-06-1830 Pagès SLH St. Llorenç d'Hortons
Llopard, Josep Josep Llopard, pagès de la Beguda Baixa, de St. Joan Samora 022v-024v 009 03-05-1827 Pagès SJS St. Llorenç d'Hortons
Llopis, Joaquim Joaquim Llopis, sastre de Gelida 051-051v 027 20-05-1827 Sastre SPG Gelida
Marimon i de Padró, Tomàs de Don Tomàs de Marimon i de Padró, domiciliat a la vila d'Esparreguera 167v-168v 128 13-05-1828 Senyor SLH Esparreguera El mas Serra
Marsal, Jaume Jaume Marsal, argenter, i Maria Mercè Mestre, cònjuges, de St. Llorenç d'Hortons 256v-258 183 22-11-1831 Argenter SLH St. Llorenç d'Hortons Can Claramunt o can Cartró de la Serra
Martí, Joan Joan Martí, pagès de Gelida 059-059v 034 24-05-1827 Pagès SPG Gelida
Mas i Torelló, Josep Don Josep Mas i Torelló, notari d'Igualada 216-217 164 19-08-1829 Notari SJS St. Llorenç d'Hortons
Moya, Josep de Don Josep de Moya, capità agregat a l'Estat Major de Barcelona, i Dona Josepa Leblond, cònjuges. 043v-045v 022 16-05-1827 Militar SPG Gelida
Murai, Cristòfol Cristòfol Murai i Teresa Rius, cònjuges de Gelida 094v-095v 066 07-06-1827 Pagès SPG Gelida
Oller de la Muntanya, Josep Josep Oller de la Muntanya, pagès de Gelida 007-011v 001 15-03-1827 Pagès SPG Gelida Ca n'Oller de la Muntanya
Oller, Bartomeu Bartomeu Oller, pagès de Gelida 116-116v 081 22-12-1827 Pagès SPG Gelida
Oller, Josep Josep Oller, dit Osta, teixidor de lli, de Gelida 109-110 077 26-11-1827 Teixidor de lli SPG Gelida
Palau, Pere Pere Palau, pagès, i Francisca Font, cònjuges de Gelida 124v-126 088 12-04-1828 Pagès SPG Gelida Cal Font del Puig
Parés, Enric Enric Parés, pagès de Gelida 061-061v 036 24-05-1827 Pagès SPG Gelida
Pasqual, Antoni Antoni Pasqual, pagès de Gelida 045v-046v 023 17-05-1827 Pagès SPG Gelida Can Pasqual
Pasqual, Pere Francisca Gibert, vídua de Pere Pasqual, i Jaume Pasqual i Gibert, mare i fill, pagesos de Gelida 080-081 053 01-06-1827 Pagès SPG Gelida
Pasqual, Pere Pere Pasqual, pagès de Gelida 130-130v 092 15-04-1828 Pagès SPG Gelida
Perés, Domingo Domingo Perés, comerciant, de Barcelona 258-259v 184 12-02-1832 Comerciant SPG Barcelona Can Torres
Poc, Salvador Salvador Poc, pagès de St. Llorenç d'Hortons 171v-172v 133 14-05-1828 Pagès SLH St. Llorenç d'Hortons
Puig i Baurís, Josep Josep Puig i Baurís, mestre de cases, de Gelida 071-072v 045 25-05-1827 Mestre de cases SPG Gelida
Puiggener i Rocafiguera, Josep Don Josep Puiggener, de la vila d'Olesa de Montserrat, Francisca Rocafiguera, mare, i Pere Puiggener, pare 083v-084v 056 05-06-1827 Senyor SLH Olesa de Montserrat La Pedrera abans can Cartró de la Riera
Pujades i Esteve, Joan Joan Pujades i Llopard, curador de Joan Pujades i Esteve, fill de Miquel Pujades, pagesos de St. Llorenç d'Hortons 131v-132 094 17-04-1828 Pagès SLH St. Llorenç d'Hortons
Pujades i Ferrer, Joan Joan Pujades i Ferrer, pagès de St. Llorenç d'Hortons 185-186 145 24-07-1828 Pagès SLH St. Llorenç d'Hortons
Pujades i Llopard, Joan Joan Pujades i Llopard, pagès de St. Llorenç d'Hortons 031v-032v 015 05-05-1827 Pagès SLH St. Llorenç d'Hortons Can Pujades
Pujol i Camarasa, Josep Josep Pujol i Camarasa, mestre de Cases de Gelida 089v-090v 061 07-06-1827 Mestre de cases SPG Gelida
Pujol i Joncoses, Pere Pere Pujol i Joncoses, pagès de Gelida 084v-085v 057 05-06-1827 Pagès SPG Gelida
Pujol Isidre Isidre Pujol, pagès de Gelida 210-211v 160 12-11-1828 Pagès SPG Gelida
Ràfols i Esteve, Joan Pau Esteve del Pujol i Pau Ferrer, pagesos, tutors de Joan Ràfols i Esteve, fill de Josep Ràfols i Sàbat, de St. Llorenç d'Hortons 233-234v 176 10-08-1831 Pagès SLH St. Llorenç d'Hortons Cal Canyes?
Raventós i Serra, Francesc Francesc Raventós i Serra, pagès de St. Llorenç d'Hortons 169v-170v 130 13-05-1828 Pagès SLH St. Llorenç d'Hortons
Raventós i Vilà, Sadurní Sadurní Raventós i Vilà, pagès de St. Llorenç d'Hortons 170v-171 131 13-05-1828 Pagès SLH St. Llorenç d'Hortons
Raventós, Josep Josep Raventós, pagès de Gelida 058-058v 033 24-05-1827 Pagès SPG Gelida
Raventós, Sadurní Sadurní Raventós i Miquel Raventós i Vilà, pare i fill, habitants a St. Just Desvern 032v-035v 016 06-05-1827 Pagès SLH St. Just Desvern Can Serra
Reinés, Jaume Jaume Reinés, pagès de St. Llorenç d'Hortons 222-224 169 01-05-1830 Pagès SLH St. Llorenç d'Hortons
Riber, Joan Agustina Petit i Joan Rivé, mestre de cases, cònjuges de Gelida 055v-056 031 23-05-1827 Mestre de cases SPG Gelida Mas Barceló
Rigol i Castellví, Miquel Miquel Rigol i Castellví, pagès de Gelida 230-230v 173 01-07-1831 Pagès SPG Gelida
Rigual i Llopard, Pere Pere Rigual i Llopard, pagès de Gelida, i Francisca Raspall 141v-142v 104 26-04-1828 Pagès SPG Gelida
Rius, Pere Pere Rius, pagès de Gelida 096-096v 068 08-06-1827 Pagès SPG Gelida
Rius, Pere Joan Pere Joan Rius, pagès de Gelida 040-043 021 15-05-1827 Pagès SPG Gelida Cal Rius
Roca, Rosa Rosa Roca, vídua de Francisco Torres-Serrallac i Bargalló, d'Odena 244v-251-256v 181 21-11-1831 Pagès? SJS Òdena
Roca, Teresa Teresa Roca, muller d'Antoni Ferrer i Pons, veïns de Barcelona 246-250v 182 21-07-1830 Pagès? SJS Barcelona Can Duran de la Costa
Romegosa del Lledoner, Joaquim Joaquim Romegosa del Lledoner, pagès, hisendat, del terme de St. Ponç de Corbera (Cervelló) 243-244 180 20-11-1831 Pagès hisendat SPG Cervelló Can Penyella
Romegosa i Ferregut, Josep Josep Romegosa i Ferragut, pagès d'Esparreguera 145-146 108 29-04-1828 Pagès SPG Esparreguera Mas Granada
Romegosa, Marià Mariano Romegosa i Manuel Romegosa, pare i fill, pagesos 126v-127v 089 13-04-1828 Pagès SPG Gelida
Romegosa, Pere Pere Romegosa, pagès de Gelida 202-202v 154 28-10-1828 Pagès SPG Gelida
Ros, Joan Joan Ros, pagès, i Llúcia Llopard, cònjuges de Gelida 088v-089v 060 06-06-1827 Pagès SPG Gelida
Rossell de la Muntanya, Pere Pere Rossell de la Muntanya, pagès de Gelida 011v-014v 002 18-03-1827 Pagès SPG Gelida Can Rossell de la Muntanya i can Perejoanet
Rossell de la Muntanya, Pere Pere Rossell de la Muntanya, pagès de Gelida 128v-130 091 14-04-1828 Pagès SPG Gelida
Rossell i Farigola, Josep Josep Rossell i Farigola, pagès de Gelida 136-136v 099 21-04-1828 Pagès SPG Gelida
Rossell i Vilà, Josep Josep Rossell i Vilà, pagès de Gelida 103v-105v 075 21-11-1827 Pagès SPG Gelida
Rossell, Agustí Teresa, vídua d'Agustí Rossell 198-199v 152 26-10-1828 Pagès SPG Gelida
Sàbat i Alàs, Fèlix Fèlix Sàbat i Alàs, pagès de Gelida 174v-175v 136 16-05-1828 Pagès SPG Gelida
Sàbat i Miquel, Pere Pere Sàbat i Miquel, pagès de St. Llorenç d'Hortons 226-227v 171 21-07-1830 Pagès SLH St. Llorenç d'Hortons
La Cova
Sàbat i Pinyol, Joan Joan Sàbat i Pinyol, pagès de Gelida 110-112v 078 28-11-1827 Pagès SPG Gelida Can Sàbat de la Pujada
Sàbat, Francisco Francisco Sàbat, pagès de Gelida 117-117v 082 04-01-1828 Pagès SPG Gelida
Sàbat, Gaspar Gaspar Sàbat i Pau Sàbat i Sogues, pare i fill, pagesos de Gelida 178v-179v 140 17-05-1828 Pagès SPG Gelida
Sabater, Josep Josep i Pere Sabater, pare i fill, pagesos de Gelida 081-082 054 01-06-1827 Pagès SPG Gelida
Serra i Castellví, Pere Pere Serra i Castellví, teixidor de Gelida 112v-114v 079 06-12-1827 Teixidor SPG Gelida
Serra, Jaume Jaume Serra i Pere Serra i Roig, pare i fill, pagesos de St. Llorenç d'Hortons 144-145 107 28-04-1828 Pagès SLH Gelida
Serra, Josep Josep Serra, pagès de St. Llorenç d'Hortons 130v-131 093 16-04-1828 Pagès SLH St. Llorenç d'Hortons
Simon, Ventura Don Joan de Witte, marquès de Vanmarch i la Sra.Ventura Simon, propietària. Actua com a procurador Mateu Gimferrer, pagès de la Beguda 241-243 179 19-11-1831 Senyora SLH St. Llorenç d'Hortons Can Simon de Dalt i de Baix, i la Torreta
Soler, Tomàs Tomàs Soler, pagès, i Maria Bros, cònjuges de St. Llorenç d'Hortons 146-147 109 30-04-1828 Pagès SLH St. Llorenç d'Hortons
Sunyer i Creixells, Josep Antoni Josep Antoni Sunyer i Creixells, habitant a Martorell 182v-183v 143 21-06-1828 Pagès SLH Martorell
Tobella i Rigol, Josep Josep Tobella i Rigol, boter de Gelida 158-159 121 08-05-1828 Boter SPG Gelida
Torrents i Font, Josep Josep Torrents i Font, pagès de Gelida 136v-137v 100 22-04-1828 Pagès SPG Gelida Can Garró
Torrents i Llopard, Pere Joan Pere Joan Torrents i Llopard i Josep Torrents i Oller, pagesos de Gelida (pare i fill) 161-164v 124 10-05-1828 Pagès SPG Gelida Can Llopard de Dalt i can Torrents de les Oliveres
Torrents, Francisco Francisco Torrents, pagès, i Francisca Baurís, cònjuges 068v-070 043 25-05-1827 Pagès SPG Gelida
Torrents, Miquel Maria Calaf, vídua de Miquel Torrents, pagès de Gelida 188-188v 147 21-08-1828 Pagès SPG Gelida Cal Bitxo
Torres i Pons, Josep Josep Torres i Pons i Francisca Margarit, cònjuges de Gelida 127v-128v 090 13-04-1828 Pagès SPG Gelida Can Julià
Torres, Josep Josep Torres, pagès de St. Llorenç d'Hortons 173v-174v 135 15-05-1828 Pagès SLH St. Llorenç d'Hortons
Torres, Roc Roc Torres, moliner, habitant a Martorell 168v-169v 129 13-05-1828 Moliner SPG Martorell
Tristany, Ramon Ramon Tristany, barber de Gelida 064-064v 039 24-05-1827 Barber SPG Gelida
Valls i Figueres, Jeroni Jeroni Valls i Figueres, pagès de St. Llorenç d'Hortons 030v-031v 014 05-05-1827 Pagès SLH St. Llorenç d'Hortons
Valls i Voltà, Jaume Jaume Valls i Voltà, fuster de Gelida 221-222 168 07-02-1830 Fuster SPG Gelida
Valls, Pere Pere Valls, pagès de Gelida 017-018 004 02-05-1827 Pagès SPG Gelida Can Valls
Voltà de la Muntanya, Josep Josep Voltà de la Muntanya, pagès de Gelida 193-195 149 02-09-1828 Pagès SPG Gelida Can Voltà
Voltà i Civil, Miquel Miquel Voltà i Civil, pagès de Gelida 072v-073v 046 25-05-1827 Pagès SPG Gelida
Voltà i Llopard, Josep Josep Voltà i Llopard, pagès de Gelida 152v-153v 115 03-05-1828 Pagès SPG Gelida
Voltà i Puig, Jaume Jaume Voltà i Puig, pagès de Gelida 077v-078 050 29-05-1827 Pagès SPG Gelida
Voltà, Josep Josep Voltà, pagès habitant a St. Sadurní d'Anoia 232v-233 175 09-08-1831 Pagès SPG St. Sadurní d'Anoia
Voltà, Pau Pau Voltà, pagès de Gelida 117v-118 083 07-01-1828 Pagès SPG Gelida