Castell de Gelida

Principal ] Gelida ] Introducció general a les masies de Gelida ] Les masies i les cases de Gelida ] Genealogies de masies de Catalunya ] [ Castell de Gelida ] Santa Llúcia ] Senyors de Gelida ] Poblacions ] Articles sobre Gelida ] L'autor ] Contactar ]Associació d'Amics del Castell de Gelida

ASSOCIACIÓ D'AMICS DEL CASTELL DE GELIDA (AACG)

 

 

HISTÒRIA RECENT DEL CASTELL

No serà fins el moment de la constitució de l'Associació d'Amics del Castell de Gelida, el 1965, i la posterior adquisició del castell el 1968 per part de l'Ajuntament de Gelida, que el monument serà objecte d'una atenció regular i constant en el camp de la restauració i la recerca arqueològica.

Quan l'Associació es fa càrrec, de fet, de la gestió del futur del castell, aquest és en una situació d'abandonament i en un estat de ruïna alarmants. El conjunt del castell, tret del cas concret d'una intervenció popular vers 1931-32, protegint el penya-segat del costat de Cantillepa i condicionant el traçat de l'itinerari longitudinal per l'interior, no haurà estat objecte de cap atenció. El procés de degradació del conjunt es pot observar prou clarament comparant fotografies antigues amb actuals. Possiblement, tret de les ocasions en que el castell és utilitzat com a "pedrera" per nodrir de material obres a diverses cases properes, o les mateixes de construcció del campanar de l'església, mai s'havia prestat atenció al castell des de la seva destrucció el 1714.

Els fets de la Guerra Civil, el 1936, i una indiferència generalitzada en els anys que segueixen a la destrucció de l'església, portarà aquesta a un estat de ruina imminent.

Els treballs de restauració i consolidació, ja sigui amb recursos propis de l'Associació, ja sigui amb ajuts institucionals o privats, es concentra a l'inici en la recuperació de l'edifici de l'església, des de 1971, fins la seva finalització el 1985. Un procés llarg i lent, però que hores d'ara permet disposar d'un espai apte pels actes litúrgics i per a la celebració d'activitats culturals.

L'entorn de l'edifici de l'església, amb intervencions aïllades des del començament, rebrà una atenció general també el 1985, que es farà extensiva a la zona de l'antic cementiri.

Les edificacions de la fortificació pròpiament dita, rebran igualment primer una atenció puntual, especialment amb l'apuntalament dels murs de la torre rectangular, darrera el campanar. A la zona del Pedró, l'atenció es fixarà inicialment amb les restes de la cisterna i el parament superior a l'obertura d'accés per la part alta. Serà el 1983 quan, amb un projecte més ampli, i amb el suport institucional, es realitzaran les obres de consolidació i restauració dels murs perimetrals de la zona del Pedró.

Pel que fa a les intervencions arqueològiques, aquestes s'han concentrat, al llarg dels anys i des de 1971 fins a 1983, especialment en tres sectors: a l'entorn de la torre rectangular, l'entrada al castell i part del cementiri, i el Pedró.

Alfred Mauri i Ramon Rovira. Guia del castell de Gelida, 1990.

 

 

Presentació de l'audiovisual, 18-04-2009