Situació de les masies

Principal ] Amunt ] [ Situació de les masies ] Les masies capbrevades i altres dades ] Índex capbreu de Gelida, 1827-1832 ] Els cognoms dels hereus ] Situació patrimonial de les masies ] Bibliografia ] Diccionari ] Arxius ] Recerques genealògiques a Internet ]


SITUACIÓ I ALTITUD DE LES MASIES DE GELIDA

Cada masia té un codi en tota la pàgina web. Aquesta és la denominació actual de cada masia.
La x i la y són les coordenades UTM i l'altitud en metres és aproximada. 
 


Entrada a l'índex de les fitxes de les masies i les cases

CODI

MASIA

X

Y

ALT.

01

Can Batllevell

403,522

4,590,158

175

02

Cal Bitxo

405,580

4,589,800

95

03

Can Cartró

402,882

4,589,778

170

04

Can Castany

403,393

4,588,853

125

05

Can Duran de la Costa

405,030

4,589,820

155

06

Can Duran del Puig

403,887

4,588,027

155

07

Ca l'Esteve del Puig

403,777

4,588,017

150

08

Can Farigola

405,312

4,587,150

310

09

La Ferreria

403,423

4,588,923

125

10

Cal Font del Puig

403,877

4,587,942

155

11

Can Garró

404,350

4,585,860

280

12

Can Ginebreda

405,117

4,586,440

365

13

Mas Granada

406,242

4,584,901

550

14

Can Joncoses

403,271

4,589,451

130

15

Can Julià

403,705

4,586,798

190

16

Can Llopard de Baix

403,877

4,587,907

155

17

Can Llopard de Dalt

403,982

4,587,852

165

18

La torre de Lloselles

406,728

4,589,296

190

19

Can Martí de Baix

403,062

4,588,792

105

20

Can Martí de Dalt

403,915

4,586,968

195

21

Can Mata de l'Abelló

403,602

4,590,778

170

22

Can Miquel de les Planes

402,327

4,588,792

145

23

Ca n'Oller de la Muntanya

406,638

4,587,091

450

24

Can Pasqual

404,770

4,589,076

110

25

Can Penyella

405,506

4,588,858

115

26

Can Perejoanet

406,098

4,588,961

155

27

El Racó

405,829

4,588,211

245

50

Cal Rius

405,224

4,588,476

190

28

Can Roig del mas Osset

402,537

4,587,812

110

29

Can Rossell de la Llena

402,087

4,588,007

145

30

Can Rossell de la Muntanya

405,172

4,586,855

335

31

Can Sàbat de la Pujada

404,894

4,588,766

155

32

Can Santfí

405,559

4,588,301

205

33

Can Terme de la Parra

405,550

4,588,080

225

53

Cal Terra 405,269 4,588,461 185

34

Can Toni Llopard del mas Vedell

401,777

4,588,317

155

35

Can Toni Oller o Toniller

407,508

4,588,059

375

36

Can Torrents de les Oliveres

405,389

4,587,800

245

37

Can Torres

401,857

4,589,171

155

38

Can Valls

405,863

4,589,216

110

39

Can Voltà

405,727

4,586,730

380

SITUACIÓ D'ALTRES CASES DE GELIDA

40 Ca l'Altimires 404,824 4,588,656 150
41 Maset Bardina 406,150 4,586,400 350
42 Mas Barceló 405,554 4,588,131 255
43 La casa del Senyor 405,279 4,588,461 190
44 La casa dels Tarongers 405,679 4,588,091 260
45 L'Hostal 404,325 4,589,207 85
46 Can Migrat 405,677 4,586,785 370
47 Ca n'Oller dels Tarongers 405,629 4,588,141 260
48 Cal Piula 404,250 4,589,217 80
49 La rectoria Vella 405,594 4, 588,196 250
51 Mas Roig 406,684 4,585,663 485
52 La Talaia 404,099 4,589,784 145
54 Cal Xim 404,639 4,587,472 210