Cal Terra

Principal ] Amunt ] Can Batllevell ] Cal Bitxo ] Can Cartró ] Can Castany ] Can Duran de la Costa ] Can Duran del Puig ] Ca l'Esteve del Puig ] Can Farigola ] La Ferreria ] Cal Font del Puig ] Can Garró ] Can Ginebreda ] Mas Granada ] Can Joncoses ] Can Julià ] Can Llopard de Baix ] Can Llopard de Dalt ] La torre de Lloselles ] Can Martí de Baix ] Can Martí de Dalt ] Can Mata de l'Abelló ] Can Miquel de les Planes ] Ca n'Oller de la Muntanya ] Can Pasqual ] Can Penyella ] Can Perejoanet ] El Racó ] Cal Rius ] Can Roig del mas Osset ] Can Rossell de la Llena ] Can Rossell de la Muntanya ] Can Sàbat de la Pujada ] Can Santfí ] Can Terme de la Parra ] [ Cal Terra ] Can Toni Oller o Toniller ] Can Toni Llopard del mas Vedell ] Can Torrents de les Oliveres ] Can Torres ] Can Valls ] Can Voltà ]


 Fotografia: R. Rovira, 2006
Fotografia: J. Estorch,  a1930, CEC.


Codi 53
Població Gelida (Alt Penedès)
Adreça c. Major, 2
Situació. Coordenades UTM.

X 405,269,00
Y 4,588,461,00 

Altitud

175m

Denominació moderna Cal Terra
Denominacions antigues Casa Bovers. Casa Alegre, Casa Romegosa
Altres posseïdors Alegre, de Castellví de Rosanes (s. XVII-XVIII)
Posseïdor actual Francesc Llopart i Casanovas

ASPECTES HISTÒRICS

A l'any 1578 ja existia una casa al nucli de Sant Miquel que podria ser cal Terra: La casa del sastre Pere Bover. En un inventari de l'any 1596 ens diu "...una casa situada en la parrochia de Gelida al lloch de St. Miquel sufraganea de Gelida...". En el capbreu, en molt mal estat, de 1598 ens diu que Elisabet Civil, vda. de Pere Joan Bovers i Font del Puig, fill de l'anterior, sastre, i el seu fill Pere Joan Bovers i Civil, sastre, esmenten una peça de terra al lloc de St. Miquel per edificar una casa que podria ser la que en un pergamí (núm. 52) de l'any 1633 que conserva la família ens parla de l'establiment d'una casa gran, potser la nova, l'actual cal Terra, i diferents peces de terra (les Ribes, i dues més als llocs del Mallol i el Pèlag) als Bovers. Els Bovers ja són presents, com hem vist, a Gelida com a sastres abans de 1565. En Pere Bovers, francès i sastre, el primer que hem esmentat, i que casa amb una de cal Font del Puig. Els Bovers o Bover, són oriünds d'Alou, bisbat de Comenges (Regne de França). A més de l'inventari de l'any 1596 n'hi ha un altre de l'any 1668 ens diu les següents distribucions: Primo ala entrada dela dita casa, al manjador, a la cuyna, al pastador, ala botigueta, al seller, ala estància del cup, dalt ala sala, continua a l'any següent: Primo ala cambra que en Joan Alegre dorm, ala cambra del sastra, ala cambra dels hostes, ala cambra dels mossos, ala botiga delblat, auna caxa dolenta quey ha ala cuyna hy ha lo següent

La pubilla Magdalena Bovers i Llopard del mas Osset, casa, el 1642, amb l'hereu de can Terme de la Parra, Joan Terme, mentre que una germana dita Paula casa amb l'hereu de ca n'Alegre, de Castellví de Rosanes, Joan Alegre i Montmany de Sobrerroca, el 1650. A partir de les hores els Alegre alternen a viure entre Gelida i Castellví fet que un segle més tard, 1760, es produí un plet i una concòrdia entre els Casanoves i els Alegre, en concret entre Maria Romegosa, pubilla, vda. de Ramon Casanoves, de cal Terra de St. Pere de Lavern, Subirats, i Francesc Alegre i Mata, sobre la possessió de les següents cases: Cases de Pere Joan Bovers (la casa Gran, ben segur que és cal Terra actual), la Taverna i la caseta Xica. En Francesc Alegre el 1736 en no poder demostrar la propietat de cal Terra els senyors de Gelida li atorgaren nova carta precària.

Sobre una taverna a Gelida, l'any 1640, trobem un Guillem Baurís, d'origen francès, com a taverner. Ignorem si és la mateixa, però era segurament situada al nucli de Sant Miquel.


ARBRE DELS HEREUS

I PERE BOVERS  (+ 1585), sastre
fill:
II PERE JOAN BOVERS i FONT del Puig ( + Gelida 1596), sastre
fill:
III PERE JOAN BOVERS i CIVIL ( + Gelida 1672), sastre
filla:
IV MAGDALENA BOVERS i LLOPARD del Mas Osset ( = Gelida 1642 ) JOAN TERME, hereu de can Terme de la Parra
filla:
V MARIA MAGDALENA TERME i BOVERS (*Gelida 1644) = SEBASTIÀ ROMEGOSA, hereu de cal Terra de Lavern, Subirats)
fill:
VI FELIP ROMEGOSA i TERME (T. 1722)
filla:
VII MARIA ROMEGOSA i ROSSELL
fill:
VIII PAU CASANOVES i ROMEGOSA (CM 1766)
fill:
IX JOSEP CASANOVES i RIGOL (T. Gelida, 1774)
cosí germà:
X JOSEP CASANOVES i VALLS  ( = St. Llorenç d’Hortons 1796), fill de Josep Casanoves i Romegosa i Antònia Valls.
fill:
XI JOSEP CASANOVES i GABARRÓ  ( = St. Llorenç d’Hortons 1815)
fill:
XII PLÀCID CASANOVES i BONASTRE
fill:
XIII JOSEP CASANOVES i CUSCÓ  (* Barcelona 1873)
filla:
XIV CARME CASANOVES i BOU (* St. Pere de Lavern, Subirats, 1901). Darrera pubilla de can Terme de la Parra.
fill:
XV FRANCESC LLOPART i CASANOVES, hereu de cal Terra de Gelida. El seu germà Josep és l'hereu de cal Terra de St. Pere de Lavern, Subirats.
Casat i amb descendència.


NOTES

Rellotge de sol