La Talaia

Principal ] Amunt ] Ca l'Altimires ] Mas Barceló ] El maset Bardina ] La casa del Senyor ] La casa dels Tarongers ] L'Hostal ] Can Migrat ] Ca n'Oller dels Tarongers ] Cal Piula ] La rectoria Vella ] El mas Roig ] [ La Talaia ] Cal Xim ]


 

Fotografia: R. Rovira, 2006


Codi 52
Població Gelida (Alt Penedès)
Adreça Passat, i una mica abans d'arribar a can Batllvell, a la dreta i recte, en direcció a la Rierussa per la carena
Situació. Coordenades UTM.

X 404,099,00
Y 4,589,784,00

Altitud

145m

Denominació moderna La Talaia
Denominacions antigues -
Altres posseïdors Almirall (XIX-XX)
Posseïdor actual Els de can Batllevell

ASPECTES HISTÒRICS

Propietat inclosa actualment a can Batllevell. Havia estat durant el segle XIX i part del XX una propietat independent, propietat dels Almirall, però retornà a can Batllevell després de 1950. Aquests Almirall provenen de can Duran del Puig amb Pau Almirall-Duran i Romegosa, hereu, i el seu germà, Josep, casat (1797) amb Margarida Oller i Costa, inicia la línia de cal Cap d'Arengada amb el seu fill Pau Almirall i Oller i la Talaia amb Josep Almirall i Oller, germà del Pau.  El rellotge de sol de 1883 hi ha unes inicials A P N que no hem pogut esbrinar a qui pertanyen.  Molt probablement el matrimoni Josep Almirall i Oller amb Francisca Morera i Rius són els que primer construïren o habitaren la Talaia als voltants de l'any 1850.


ARBRE DELS HEREUS

I JOSEP ALMIRALL i  OLLER (= Gelida 1838)
fill:
II PERE ALMIRALL i MORERA (= Gelida 1885)
fill:
III PERE ALMIRALL i MÓRA (= Gelida 1913)
fill:
IV PERE ALMIRALL i CRÉIXEMS (= St. Feliu de Llobregat 1944)
Continua fill i néts. També continua la seva germana, Àngela Almirall i Créixems, que es casà (1950) amb Rafel Ribé, filles i nétes.


NOTES

Rellotge de sol amb les inicials A P N, 1883