Can Penyella

Principal ] Amunt ] Can Batllevell ] Cal Bitxo ] Can Cartró ] Can Castany ] Can Duran de la Costa ] Can Duran del Puig ] Ca l'Esteve del Puig ] Can Farigola ] La Ferreria ] Cal Font del Puig ] Can Garró ] Can Ginebreda ] Mas Granada ] Can Joncoses ] Can Julià ] Can Llopard de Baix ] Can Llopard de Dalt ] La torre de Lloselles ] Can Martí de Baix ] Can Martí de Dalt ] Can Mata de l'Abelló ] Can Miquel de les Planes ] Ca n'Oller de la Muntanya ] Can Pasqual ] [ Can Penyella ] Can Perejoanet ] El Racó ] Cal Rius ] Can Roig del mas Osset ] Can Rossell de la Llena ] Can Rossell de la Muntanya ] Can Sàbat de la Pujada ] Can Santfí ] Can Terme de la Parra ] Cal Terra ] Can Toni Oller o Toniller ] Can Toni Llopard del mas Vedell ] Can Torrents de les Oliveres ] Can Torres ] Can Valls ] Can Voltà ]


 

Fotografia: R. Rovira, 2006

Fotografia: Equip77, 1978.


Codi 25
Població Gelida (Alt Penedès)
Adreça Carretera de Gelida a St. Llorenç d'Hortons i a l'estació de la RENFE i polígons industrials, passat per sota el pont de l'autopista a la rotonda a la dreta.
Situació. Coordenades UTM.

X 405,506,00
Y 4,588,858,00

Altitud

110m

Denominació moderna Can Penyella (can Panyella)
Denominacions antigues Lo mas Martí. Hi ha un altre mas aglevat que es deia lo mas Ricolf.  
Altres posseïdors Venda: Anguela (masovers) (s. XX).
Posseïdor actual Josep Maria Anguela i Rions

ASPECTES HISTÒRICS

La documentació més antiga és un pergamí de l'any 1230 en una venda d'una peça de terra damunt el mas Ricolf. Durant el mateix segle i al següent s'esmenten els Ricolf. Desconeixem per ara el pas dels Ricolf als Pujol. L'any 1337 s'esmenta un Pere Pujol del mas Ricolf i la seva muller Elisenda i una de les filles Guillema. L'any 1376 Guerava Pujol, filla de Pere Pujol, vídua de Guillem Codorniu, que testà el 1367 fent hereu al seu Pere Codorniu, fa una donació. Els Codorniu continuen fins Angelina Codorniu que féu capítols matrimonials (1436) amb Ponç Penyella, de Begues, fill de Guillem i de Dolça. El senyor de Gelida, Antoni Bertran, el 1453 estableix els masos Martí i Ricolf aglevats als cònjuges Angelina Codorniu, propietària, i Ponç Penyella. Els Penyella continuen fins el segle XVIII Maria Penyella i Bellagarda que es casà amb l'hereu del Lledoner (Vallirana) Josep Romegosa i Muntaner. El pare de la darrera pubilla, Pau Penyella, confessa el mas Martí als senyors de Gelida l'any 1736. Els Romegosa ja els tenim datats al segle XIII segons les anotacions del llibret que a sota esmentem. Duran els segles el cognom Romegosa el podem trobar en diferents masies de l'entorn, com ara a Begues (can Romegosa), a Corbera de Llobregat (can Planes), a can Dispanya de St. Ponç de Corbera, a can Llopard de Corbera en unir-se els patrimonis de Begues i de Corbera, can Rialt d'Esparreguera junt amb el mas Granada de Gelida i altres en les comarques properes.  Els Anguela, oriünds d'Alió (Alt Camp), eren els masovers que després adquiren la propietat als Romegosa al segle XX.


ARBRE DELS HEREUS

I PERE PUJOL (doc. 1337)
filla:
II GUERAVA PUJOL ( doc. 1367)
fill:
III PERE CODORNIU i PUJOL (docs. 1376 - 1400)
fill:
IV GUILLEM CODORNIU
filla:
V ANGELINA CODORNIU ( = CM, Martorell, 1436)
fill:
VI RAFEL PENYELLA i CODORNIU ( = CM, Terrassa, 1478)
fill:
VII GASPAR PENYELLA i RIBA ( T, 1549)
fill:
VIII BENET PENYELLA ( = 1r CM, Piera, 1545)
fill.
IX PERE PENYELLA i MIQUEL de la Llena ( = Gelida 1572)
fill:
X BARTOMEU PENYELLA i PASQUAL ( = Corbera 1629)
fill:
XI JAUME PENYELLA i CANALS ( = Gelida 1669)
fill:
XII PAU PENYELLA i PASTELLER  ( = Gelida 1724)
filla:
XIII MARIA PENYELLA i BELLAGARDA  ( = Gelida 1740) JOSEP ROMEGOSA i MUNTANER, hereu del mas del Lledoner de Cervelló i de Vallirana.
fill:
XIV JAUME ROMEGOSA i PENYELLA ( = CM, 1784)
fill:
XV JOAQUIM ROMEGOSA-PENYELLA i FATJÓ dels Xiprers
fill:
XVI JAUME ROMEGOSA-PENYELLA i MUNTANER  ( = 1849)
fill:
XVII JOAQUIM ROMEGOSA i ROMEGOSA

germà:
XVII GABRIEL ROMEGOSA i ROMEGOSA (CM, 1904)
fill:
XVIII JOSEP ROMEGOSA i MÓRA (= 1935)
fills:
XIX  Germans: Lluís, Cecília, Francesc i Maria Teresa Romegosa i Figueres. 
Alguns amb descendència.


BIBLIOGRAFIA

Llibret amb les regestes dels documents. Patrimoni històric i bibliogràfic del mas Lledoner. Par. de Sta. Maria de Corbera. Josep Romagosa i Móra, 1944-52. Jordi Fort i Gaudí, pvre. Corbera, 1989.