Can Mata de l'Abelló

Principal ] Amunt ] Can Batllevell ] Cal Bitxo ] Can Cartró ] Can Castany ] Can Duran de la Costa ] Can Duran del Puig ] Ca l'Esteve del Puig ] Can Farigola ] La Ferreria ] Cal Font del Puig ] Can Garró ] Can Ginebreda ] Mas Granada ] Can Joncoses ] Can Julià ] Can Llopard de Baix ] Can Llopard de Dalt ] La torre de Lloselles ] Can Martí de Baix ] Can Martí de Dalt ] [ Can Mata de l'Abelló ] Can Miquel de les Planes ] Ca n'Oller de la Muntanya ] Can Pasqual ] Can Penyella ] Can Perejoanet ] El Racó ] Cal Rius ] Can Roig del mas Osset ] Can Rossell de la Llena ] Can Rossell de la Muntanya ] Can Sàbat de la Pujada ] Can Santfí ] Can Terme de la Parra ] Cal Terra ] Can Toni Oller o Toniller ] Can Toni Llopard del mas Vedell ] Can Torrents de les Oliveres ] Can Torres ] Can Valls ] Can Voltà ]


 

Fotografia: R. Rovira, 2006
Fotografia lateral, R. Rovira, 2006


Codi 21
Població Gelida (Alt Penedès)
Adreça Carretera de Gelida a St. Llorenç d'Hortons, passat un bon tros la masia de can Cartró, un trencall a la dreta. Hi ha uns cartells indicatius.
Situació. Coordenades UTM.

X 403,602,00
Y 4,590,778,00

Altitud

170m

Denominació moderna Can Mata de l'Abelló
Denominacions antigues Antigament eren dos masos aglevats anomenats un lo mas Llobet i l'altre lo mas Barcelona. Després trobem un altre mas aglevat anomenat lo mas Vilar, de la parròquia de St. Llorenç. 
Altres posseïdors -
Posseïdor actual Josep Ramon Alemany i Cervera, vdo. de M. Concepció Bonastre i Ferrer

ASPECTES HISTÒRICS

En la confessió de 1513 feta per Bernat Miquel i la seva muller Gràcia diuen que tenen els masos Llobet antigament anomenat el mas Pellicer i el mas Barceló aglevats. A més el mas dez Vilar al terme de la parròquia de Sant Llorenç d'Hortons. L'any 1736 igualment confessen els mateixos masos i ens especifica que el mas Vilar era derruït i deshabitat  El nom de la masia és pres del cognom Mata i l'Abelló [Abayó, Bayó, Balló] prové d'un sobrenom aplicat a Jaume Terme i Miquel a finals del segle XVI. Hem optat per escriure Abelló. Els Miquel són els primers hereus fins als Terme que entren al mateix segle XVI i poc després els Mata de Tribes, provinents del Bruc, per no confondre's amb els Mata de Garriga, de Pierola. Al segle XVIII en haver-hi un altre cop pubilla entren els Castells, d'Abrera, fins que a finals del segle XVIII entren els Guitard, de can Guitard de Cervelló. Al segle XVIII ja s'ajunten els patrimonis de can Mata, can Batllevell i can Guitard de Cervelló. Al segle XIX amb Gertrudis Guitart i Vilardell que es casa amb l'hereu de can Raimundet, Josep Bonastre i Fumadó, de Sant Joan Samora (Sant Llorenç d'Hortons) el patrimoni s'amplia. Els Bonastre ja havien comprat a Corbera de Llobregat dues propietats, can Roig de la Riera i possiblement les Feixes.  El patrimoni esdevé gran al segle XX que en morir l'hereu, Joan Ferrer i Bosch d'Anoia, de la Freixeneda de Mediona, fa hereves de forma indivisa de la propietat a les filles Montserrat, Glòria i Concepció, de la seva germana Montserrat Ferrer i Bosch d'Anoia, muller de Joan Bonastre i Guitart. Durant el mateix segle es fa la venda algunes d'aquestes propietats foren de nou venudes, com ara can Batllevell, de Gelida, al comte de Sert, a Miquel Canals, i aquest després a Victòria Giró, junt amb la Talaia. Actualment les propietats restants són de la família repartides entre les tres germanes o successors.


ARBRE DELS HEREUS

I BERNAT MIQUEL  ( =  a 1513)
fill?
II LLUÍS MIQUEL  ( T, Gelida 1557)
fill:
III JOAN MIQUEL (T, Gelida, 1559)
illa:
IV MARGARIDA MIQUEL  ( = CM, Martorell 1574)
fill:
V JAUME TERME i MIQUEL ( = CM, Vilafranca del Penedès, 1605))
filla:
VI ELISABET TERME i MARTÍ  ( = v 1626)
fill:
VII ISIDRE MATA i TERME ( = Gelida 09-06-1657)
fill:
VIII JOAN MATA i VALLS  sine prole
germana:
VIII MARIA ÀNGELS MATA i VALLS  ( = Abrera 1687)
fill:
IX JOAN CASTELLS i MATA ( = Gelida 1751)
fill:
X ALEIX CASTELLS-MATA i CODINA ( = Gelida 1769)
filla:
XI MARIA CASTELLS-MATA i OLLER de la Muntanya = Gelida 1783 CLIMENT GUITARD i FREIXES, de Cervelló, hereu de can Guitard de Cervelló i de can Batllevell de Gelida
fill:
XII JOSEP GUITARD i CASTELLS-MATA  (= Cervelló 1821)
fill:
XIII CLIMENT GUITARD i GONZÁLEZ  (= Cervelló 1881)
filla:
XIV GERTRUDIS GUITART i VILARDELL  = JOAN BONASTRE i FUMADÓ, hereu de can Raimundet, de St. Joan Samora (St. Llorenç d’Hortons)
fill:
XV JOAN BONASTRE i GUITART (+ Cervelló 1974) = Montserrat Ferrer i Bosch d'Anoia, germana de l'hereu, Joan, de la Freixeneda, de Mediona.
filla:
XVI MARIA CONCEPCIÓ BONASTRE i FERRER  (*Corbera 1934). La Concepció, la Montserrat i la Glòria heretaren tots els patrimonis de Cervelló, Corbera de Llobregat, Gelida, Sant Llorenç d'Hortons i de Mediona
fills:
XVII Germans: Joan, Ramon i Jordi Alemany i Bonastre


NOTES