Can Martí de Baix

Principal ] Amunt ] Can Batllevell ] Cal Bitxo ] Can Cartró ] Can Castany ] Can Duran de la Costa ] Can Duran del Puig ] Ca l'Esteve del Puig ] Can Farigola ] La Ferreria ] Cal Font del Puig ] Can Garró ] Can Ginebreda ] Mas Granada ] Can Joncoses ] Can Julià ] Can Llopard de Baix ] Can Llopard de Dalt ] La torre de Lloselles ] [ Can Martí de Baix ] Can Martí de Dalt ] Can Mata de l'Abelló ] Can Miquel de les Planes ] Ca n'Oller de la Muntanya ] Can Pasqual ] Can Penyella ] Can Perejoanet ] El Racó ] Cal Rius ] Can Roig del mas Osset ] Can Rossell de la Llena ] Can Rossell de la Muntanya ] Can Sàbat de la Pujada ] Can Santfí ] Can Terme de la Parra ] Cal Terra ] Can Toni Oller o Toniller ] Can Toni Llopard del mas Vedell ] Can Torrents de les Oliveres ] Can Torres ] Can Valls ] Can Voltà ]


 

Fotografia: R. Rovira, 2006

Fotografia: R. Rovira, 2007


Codi 19
Població Gelida (Alt Penedès)
Adreça Carretera de Gelida a st. Sadurní d'Anoia, Cava Torelló.
Situació. Coordenades UTM.

X 403,062,00
Y 4,588,792,00 

Altitud

95m

Denominació moderna Can Martí de Baix
Denominacions antigues -
Altres posseïdors -
Posseïdor actual Josepa Llopart i Mir

ASPECTES HISTÒRICS

Aquesta propietat era i és dins el patrimoni de can Martí de Dalt.  Molt possiblement ja existia antigament al segle XVIII. En el capbreu de 1826-32 no en tenim constància de l'existència de dues cases, però amb tota seguretat ja existia aquesta segona casa dins la propietat de can Martí de Dalt com ho demostren algunes llibretes de compliment pasqual. En un inventari de l'any 1869 ja ens consten clarament dues cases dins de la propietat de can Martí. 

Fàbrica d'Aiguardent de can Martí de Baix
En una llibreta de compliment pasqual de l'any 1832 hi existia una oficina per a l'elaboració d'aiguardent com trobem més endavant, al mateix segle, en els llibres de matrícula de la Contribución Industrial y de Comercio, de l’Ajuntament de Gelida. Arxiu Històric de Gelida, caixa 671, 2.4.2.12, Contribució Industrial (carpetes 1846-1878), trobem les següents anotacions:
Any 1846. Antonio Llopart. Fábrica de aguardiente. Paga al semestre 66,24 rals de billó. Any 1847. Antoni Llopard, paga anualment 133,14 rals de billó. Es tracta d’Antoni Llopard i Margarit (1805-1871) en aquest dos anys. Any 1860. Antonio Llopart y Batlle, (1823-1899) en despoblado, Fábrica de Aguardiente, paga 370,87 rals anuals. Any 1861. Antoni Llopard i Batlle, ídem. paga 318,50 rals i any 1861 consta la baixa de la Fàbrica d’Aiguardent.
Actualment, i a partir de l'any 1951 Francesc Torelló i Casanoves, marit de la pubilla, Josepa Llopart i Mir, començaren la fabricació de cava de la marca Torelló -Cava Torelló-.
 


ARBRE DELS HEREUS

I    JAUME MIQUEL (doc. 1393 - 1410)
fill:
II    ANDREU MIQUEL (doc. 1440 - 1451)
fill:
III    PERE MIQUEL (doc. 1445 - 1448)
fill:
IV    JOAN MIQUEL (doc. 1483 - 1518)
fill:
V    ANTONI MIQUEL (doc. 1513 - 1535)
fill:
VI    GASPAR MIQUEL i OLIVELLA (+ Gelida 1573)
filla:
VII    JOANA MIQUEL i BOGUNYÀ (= CM, Martorell 1556)
filla:
VIII    VIOLANT FONT i MIQUEL (= v 1581)
fill:
IX    SALVADOR MARTÍ i FONT (= CM, Vilafranca del Penedès, 1625)
fill:
X    JOAN PAU MARTÍ i ESCUDER (= Gelida 1668)
fill:
XI    FRANCESC MARTÍ i LLOPARD de Dalt (= 2n Gelida 1697)
filla:
XII    MARIA MARTÍ i ROS (= Corbera 1711)
fill:
XIII    JOAN LLOPARD i MARTÍ (= Gelida 1740). Un germà, Josep, inicia la línia de cal Lloses de Castellví de Rosanes.
fill:
XIV    JOAN LLOPARD-MARTÍ i ROMEGOSA (= 1r Gelida 1787). Un germà, Pere, inicia la línia de can Migrat de Gelida. Un altre germà, Josep, inicia la línia de cal Ramonet
fill:
XV    JOAN LLOPARD-MARTÍ i DOMÈNEC (= Gelida 1796) FRANCESCA MARGARIT-JULIÀ-FERRER i ROMEGOSA, pubilla de can Julià. Un germà, Antoni, inicia la línia de cal Magdaló
fill:
XVI    ANTONI LLOPARD-MARTÍ i MARGARIT-JULIÀ-FERRER (= Gelida 1819). Un germà, Josep, inicia la línia de cal Pere Xic de St. Salvador de Gelida. Un germà, Llorenç, inicia la línia de cal Mariets.
fill:
XVII    ANTONI LLOPARD i BATLLE (= 1r Gelida 1846)
fill:
XVIII    JOSEP LLOPARD i LLOPARD del mas Vedell (= St. Sadurní d'Anoia 1883)
fill:
XIX    ANTONI LLOPART i ROVIRA (= St. Sadurní d'Anoia 1907)
filla:
XX    JOSEPA LLOPART i MIR = Gelida 1941 Francesc Torelló i Casanoves 
Esdevé pubilla de can Martí de Baix. Avui Cava Torelló. Té fills, néts i besnéts.
L'altra germana gran es casà amb l'hereu de can Duran del Puig de Gelida.