Can Duran de la Costa

Principal ] Amunt ] Can Batllevell ] Cal Bitxo ] Can Cartró ] Can Castany ] [ Can Duran de la Costa ] Can Duran del Puig ] Ca l'Esteve del Puig ] Can Farigola ] La Ferreria ] Cal Font del Puig ] Can Garró ] Can Ginebreda ] Mas Granada ] Can Joncoses ] Can Julià ] Can Llopard de Baix ] Can Llopard de Dalt ] La torre de Lloselles ] Can Martí de Baix ] Can Martí de Dalt ] Can Mata de l'Abelló ] Can Miquel de les Planes ] Ca n'Oller de la Muntanya ] Can Pasqual ] Can Penyella ] Can Perejoanet ] El Racó ] Cal Rius ] Can Roig del mas Osset ] Can Rossell de la Llena ] Can Rossell de la Muntanya ] Can Sàbat de la Pujada ] Can Santfí ] Can Terme de la Parra ] Cal Terra ] Can Toni Oller o Toniller ] Can Toni Llopard del mas Vedell ] Can Torrents de les Oliveres ] Can Torres ] Can Valls ] Can Voltà ]


 

Masia desapareguda


Codi

05

Població

Gelida (Alt Penedès)

Adreça

Des de can Batllevell, passant prop de la Talaia seguint la carena fins a la punta del pujol i la timba que dona la vista a St. Salvador de la Calçada, a l'altra banda, i la Rierussa, a sota.

Situació. Coordenades UTM.

X 405,030,00
Y 4,589,820,00

Altitud

155m

Denominació moderna

Can Duran de la Costa

Denominacions antigues

Lo mas de la torra Brocarda.

Altres posseïdors

Convent de la Casa de Déu de Miralles de Castellví de Rosanes (s. XVIII), venda: Margenat, vda. Bargalló, de St. Esteve Sesrovires (s. XVIII-XIX?), Torres-Serrallac (s. XVIII-XIX?), Roca, de Barcelona? (s. XIX), Ferrer (s. XIX-?), venda: Jover, Güell, marquesos de Gelida, (s. XX). Mas venut a peces de terres (s. XX).

Posseïdor actual


ASPECTES HISTÒRICS

Masia desapareguda que a mitjans del segle XX encara quedava alguna paret mig enrunada, però gràcies a dos inventaris en podem saber alguna cosa més: 1666 (APG-3/125) i 1751 (APG-N-6/102). Segurament el nom antic, la torre Brocarda, és del segle XIV, però els primers hereus són de principis del segle XV. Els Terme que en havent-hi pubilla passà als Duran, anomenats, després, els Duran de la Costa.
Segons el Libro de la historia y narración de las cosas más memorables del convento de la Casa de Dios. Ed. Revista Agustiniana. Quer i Montserrat, Josep. Edició a cura de José Luis Santiago. Madrid, 2001, pp. 158-172. Francesc Duran de la Costa ven al convent de Miralles l'any 1744 pels censals contrets i que no pot pagar les pensions. El mas i les peces de terres feien uns 80 jornals en aquesta època. L'any 1778 el convent de Miralles ven el mas can Duran de la Costa a Teresa Margenat, vda. de Josep Bargalló, de St. Esteve Sesrovires (op. cit. pp. 191-194). El 1831 el mas can Duran de la Costa consten 40 jornals que capbreva el mas Teresa Roca, muller d'Antoni Ferrer, negociant de Barcelona. Sobre el mas Marçans vegeu la fitxa de cal Bitxo. El 1853 era de Jaume Ferrer.  Anys més tard en data incerta trobem que la propietat de can Duran de la Costa era del primer marquès de Gelida, Joaquim Jover i Costas, i els hereus d'aquest venen la propietat a diversos pagesos.


ARBRE DELS HEREUS

BERNAT TERME  (doc. 1408 i T. 1421)
fill:
ANTONI TERME (T. 1452)
filla:
JOANA TERME (doc. 1513)
fill:
PERE DURAN  (doc. 1513)
fill:
JAUME DURAN (v1520)
fill:
PERE DURAN (T, 1587)
fill:
PERE JOAN DURAN (CM, 1574)
fill:
PERE DURAN i SAGARRA (doc. 1623 i T, 1626)
fill:
MAGÍ DURAN (T. 1666)
fill:
JOSEP DURAN i CASTELLET (= Gelida 1670 i ab. inst.)
fill:
FRANCESC DURAN i TERME de la Parra (= a1714 i + v1751)
fills i darrers hereus:
MARIA DURAN i POU (*Gelida 1714) = Francesc Gili
PERE PAU DURAN i POU (* Gelida 1723)


Francesc Duran i Terme ven les propietats l'any 1744.