Can Castany

Principal ] Amunt ] Can Batllevell ] Cal Bitxo ] Can Cartró ] [ Can Castany ] Can Duran de la Costa ] Can Duran del Puig ] Ca l'Esteve del Puig ] Can Farigola ] La Ferreria ] Cal Font del Puig ] Can Garró ] Can Ginebreda ] Mas Granada ] Can Joncoses ] Can Julià ] Can Llopard de Baix ] Can Llopard de Dalt ] La torre de Lloselles ] Can Martí de Baix ] Can Martí de Dalt ] Can Mata de l'Abelló ] Can Miquel de les Planes ] Ca n'Oller de la Muntanya ] Can Pasqual ] Can Penyella ] Can Perejoanet ] El Racó ] Cal Rius ] Can Roig del mas Osset ] Can Rossell de la Llena ] Can Rossell de la Muntanya ] Can Sàbat de la Pujada ] Can Santfí ] Can Terme de la Parra ] Cal Terra ] Can Toni Oller o Toniller ] Can Toni Llopard del mas Vedell ] Can Torrents de les Oliveres ] Can Torres ] Can Valls ] Can Voltà ]


 Fotografia: R. Rovira, 2006


Codi

04

Població

Gelida (Alt Penedès)

Adreça

Carretera de Gelida a St. Llorenç d'Hortons, al nucli de la Ferreria, a l'esquerra.

Situació. Coordenades UTM.

X 403,393,00
Y 4,588,853,00

Altitud

130m

Denominació moderna

Can Castany

Denominacions antigues

Dos masos aglevats anomenats el Puig de Casanova y de Cogomàs.

Altres posseïdors

Cogomàs (s. XIII-XIV), venda?: Ramon (s.XIV-XV). Venda dels Castany al convent de Sta. Caterina de Barcelona. Venda: Civil de la Ferreria (s. XVIII-XX), venda: Riba, venda: Carreres, de St. Llorenç d'Hortons, (s. XX), Masana, de Mediona (s. XX).

Posseïdor actual

Germans: Carme Masana i Carreras, vda. de Martí Coma i Rovira, i  Gil Masana i Carreras casat amb Maria Teresa Casamitjana. Ambdós tenen descendència.


ASPECTES HISTÒRICS

Els masos de Puig de Casanova i de Cogomàs: En el testament de Bernat de Gelida amb data 19-3-1197 deixa al seu fill Pere de Gelida la casa de Casanova que possiblement podria tractar-se del mateix lloc. L'any 1238 un Guillem de Cogomàs i la seva muller Elisenda fan una donació a la capella de St. Miquel d'un ciri de dues lliures. Aquesta fundació és assegurada sobre el camp de les Figueres que el té pel monestir de St. Pau de Barcelona situat prop del mas de Cogomàs i amb les afrontacions ens el situa al sud amb els honors de Casanova. L'any 1314 trobem un Guillem de Cogomàs com a administrador de l'església de St. Miquel de Gelida. L'any 1367 trobem un Berenguer de Cogomàs com a home de Dalmau de Castellví (subfeudatari). L'any 1448 un Antoni Ramon fill de Tomàs Ramon ven a Joan Duran els dos masos i quatre peces de terra després esmentades ratificat i signat per l'honorable Antoni Bertran, senyor del castell de Gelida. L'any 1513 confessa els masos Felip Castany (el 1498 i el 1500 era batlle de Gelida) i l'any 1598 un altre Felip Castany (el 1585 era batlle de Gelida). En els fogatges de 1515 trobem un Joan Castany i de 1553 un Gabriel Castany. Els Castany vengueren o deixaren en herència els dits masos al convent de Santa Caterina de Barcelona a mitjans del segle XVII. En un inventari de l'any 1775 dels béns d'En Pere Civil transcrivim el següent paràgraf: "Tota la casa heretat y mas Civil junt ab la casa heretat y mas Castany unides contiguas y aglevadas ab totas sas terras y pocessions y ab totas sas officinas ab son corrals, pallissa, trull, pous y demés a ditas cosas pertanyents...". La compra, pels Civil, degué ser entre 1736 i abans de 1775. Els Civil tenen la propietat fins que Miquel Civil i Massana la ven a Ramon Riba i Pla l'any 1902, i aquest, la tornà a vendre l'any 1928 a Gil Carreras i Estruch que després passà a les seves filles bessones Mercè i Teresa Carreras i Arolas. Mercè Carreras i Arolas estava casada amb Antoni Masana i Llopart i en continuen els fills Carme, vda. de Martí Coma i Rovira, que fou alcalde de Gelida (1979-1983), i Gil, casat amb Maria Teresa Casamitjana, actuals propietaris. Actualment elaboren vi i cava El Cep


ARBRE DELS HEREUS

JOAN DURAN (doc. 1448)
fill:
II FRANCESC DURAN (doc. 1513)
germana:
II JOANA DURAN ( = Felip Castany) (doc. 1513)
fill:
III JOAN CASTANY (+ a 1587)
fill:
IV GABRIEL CASTANY (+ 1587)
fill:
V FELIP CASTANY ( = 1573)
fill:
VI GABRIEL CASTANY i FORMOSA
fill:
VII JOAN CASTANY i MONTSERRAT ( = 1660)
fill:
VIII PAU CASTANY i PASTELLER ( = 1718)
No ens consten successors. Anys més tard la propietat la tenia el convent de Sta. Caterina i després passà als Civil, per compra, abans de l'any 1775 de la Ferreria


NOTES

En el portal es conserva la data de 1798, Pere Civil.