Ca l'Altimires

Principal ] Amunt ] [ Ca l'Altimires ] Mas Barcelˇ ] El maset Bardina ] La casa del Senyor ] La casa dels Tarongers ] L'Hostal ] Can Migrat ] Ca n'Oller dels Tarongers ] Cal Piula ] La rectoria Vella ] El mas Roig ] La Talaia ] Cal Xim ]


 

Fotografia: R. Rovira, 2006
Fotografia R. Rovira, 1992


Codi 40
Poblaciˇ Gelida (alt PenedŔs)
Adreša Plaša del Pi
Situaciˇ. Coordenades UTM.

X 404,824,00
Y 4,588,656,00

Altitud

150m

Denominaciˇ moderna Ca l'Altimires
Denominacions antigues Potser, mas SÓbat o d'Andreu SÓbat
Altres posse´dors Els de can SÓbat de la Pujada (s. XV-XIX) que venen als Leblond
Posse´dor actual Maria MercŔ Subirats de Magri˝ß i Altimires

ASPECTES HISTĎRICS

La casa que avui dia coneixem com a ca l'Altimires formava part de l'heretat de can SÓbat on el s. XVIII la trobem amb el nom de lo mas SÓbat (constatem al s. XVIII dos masos segons les llibretes de compliment pasqual: SÓbat i el mas SÓbat) i potser mÚs antigament lo mas de n'Andreu SÓbat (s. XVI). Amb data 15-1-1800 Joan SÓbat i FŔlix SÓbat, pare i fill, per llu´ciˇ d'uns censals venen, a carta de grÓcia, a Felip Leblond i Buller (*v1760 +1827), sergent de guÓrdies valones, (anys mÚs tard el trobem com a tinent retirat) de Barcelona, tota una peša de terra de cinc jornals pertanyents a l'heretat del mas SÓbat i d'un hort de sis quartans de sembradura pel preu de mil vuit-centes vint lliures; junt amb aquestes peces de terra sembla que hi va inclosa una casa. MÚs tard comprÓ altres peces de terra. Amb data 3-1-1815 Felip Leblond compra als Senyors de Gelida diverses peces de terra entre les quals una contÚ el castell de Gelida. Amb data 9-2-1827 trobem un inventari dels bÚns de Felip Leblond que posse´a a Gelida, i d'entre els bÚns i d'altres propietats destaca la casa i una caseta immediata que creiem que sˇn les actuals de la plaša del Pi. L'any 1827 Josep de Moya i Josepa Leblond i VoltÓ, filla de Felip Leblond, confessen totes les propietats als Senyors de Gelida. Ramon Altimires i Vilar poc abans de l'any 1909 comprÓ totes les propietats als descendents dels Leblond pel preu de dotze mil ptes.; concretament a Sofia GenÚs i Gerardin (*1858), filla de Crist˛fol GenÚs i de Carolina DesirÚ Gerardin, muller natural, i neboda de Josepa Leblond i VoltÓ (+d1865). La seva primera muller de Crist˛fol era la germana de Josepa i que es deia Rosa Leblond i VoltÓ (+1877). Ca l'Altimires passÓ al fill del Ramon, Alfons Altimires i Ferrer, i desprÚs a la seva filla Maria MercŔ Altimires i Bars i fins la propietÓria actual, la seva filla Maria MercŔ Subirats, tot segons informacions de la famÝlia Altimires.

Notes sobre la Compravenda del Castell de Gelida amb data 3-1-1815
El Senyor de Gelida, Josep Pasqual de Marimon i de Perellˇs, marquŔs de Cerdanyola, ven el castell de Gelida a Felip Leblond i Buller, tinent. El Sr. Ramon de Dalmau i Fals, tambÚ Senyor de Gelida, confirma la dita venda amb data 2-11-1816 (recordem que Gelida Ús un indivÝs). Ambdues vendes sˇn registrades pel notari de Barcelona, en Josep Clos i Trias, vendes dels anys predits. Des de la compra del castell de Gelida per Felip Leblond passÓ a la seva filla, Josepa Leblond i VoltÓ, desprÚs l'heretÓ la germana, Rosa Leblond i VoltÓ, que estava casada amb Crist˛fol GenÚs, i que aquest va tenir fills naturals amb Carolina Gerardin i heretÓ el castell el fill Lleˇ GenÚs i Gerardin, desprÚs l'heretÓ la germana, Sofia GenÚs i Gerardin que el va vendre a Ramon Altimires i Vilar per 12.000 ptes. l'any 1909. Del predit Ramon l'heretÓ son fill LluciÓ Altimires i Ferrer que desprÚs passÓ a la seva nÚta Rosa Mascarˇ i Altimires que l'any 1968 el ven a l'Ajuntament de Gelida per 275.000 ptes.


ARBRE DELS HEREUS

Els hereus de can SÓbat de la Pujada


NOTES

En les darreres reformes fetes l'any 1994 desapareguÚ el rellotge de sol que portava la data de l'any 1854 i ara hi ha tres finestrals.