APG. Sagramentals

Principal ] Amunt ] [ APG. Sagramentals ] APG. Fons Comunal ] APG. Fons Notarial ] Arxiu Històric Municipal de Gelida ] Registre Civil de Gelida ] Recerques genealògiques a Internet ]


ARXIU PARROQUIAL DE SANT PERE DE GELIDA
- APG -
I ALTRES FONS PARROQUIALS


FONS SAGRAMENTALS

Llibres de Baptismes
Llibres de Matrimonis
Llibres d'Òbits
Llibres i llibretes de Confirmacions
Llibretes de Compliment Pasqual

En vermell han estat traslladats a l'Arxiu Històric Diocesà de Sant Feliu de Llobregat (AHDSF)

 

ALTRES FONS CONSERVATS A LA PARRÒQUIA DE SANT PERE DE GELIDA

Fons Notarials (ss. XV-XX)
Fons Comunals (ss. XVI-XIX)


Descripció dels Llibres de Baptismes:
Tots els libres tenen índex. El 1r llibre de baptismes conté òbits.

Índexs de baptismes i matrimonis 1562-1744

LLIBRE DATACIÓ ARXIVAT
1 1562-1645 AHDSF - 30/01
2 1646-1696 AHDSF - 30/02
3 1696-1743 AHDSF - 30/03
3bis 1744-1815 AHDSF
4 1815-1858 "
5 1859-1872 "
6 1872-1880 "
7 1881-1889 "
8 1890-1910 "
9 1910-1927 Despatx rectoria
10 1927-1955 "
11 1955-1972 "
12 1972-1975 "
13 1976-1992 "
14 1993-2009 "
15 2009-2013... "

Descripció dels Llibres de Matrimonis:

Tots els libres tenen índex. El 1r llibre conté molts buits entre els anys 1581 al 1629 i els anys 1730-1740.

LLIBRE DATACIÓ ARXIVAT
1 1570-1744 AHDSF 31/01
2 1746-1858 AHDSF
3 1859-1884 "
4 1885-1918 "
5 1919-1959 Despatx rectoria
6 1959-1975 "
7 1976-2012... "

Descripció dels Llibres d'Òbits:

Tots els libres tenen índex excepte els 1 i 1a. El 1r llibre de baptismes conté òbits.

LLIBRE DATACIÓ ARXIVAT
1 1575-1744 AHDSF - 31/01
1a 1605-1660 AHDSF  - 31/01a
2 1745-1827 AHDSF
3 1828-1888 "
4 1888-1922 "
5 1923-1965 Despatx Rectoria
6 1965-1975 "
7 1976-1997 "
8 1998-2012 "
9 2012-2013... "

CONFIRMACIONS

En el llibre 3r de baptismes conté les confirmacions dels anys 1695, 1717 i 1736 amb les corresponents filiacions.


LLIBRETES DE COMPLIMENT PASQUAL

Segles XVI - XX.  Sèrie amb molts buits.


Retorn a arxius