APG. Fons Comunal

Principal ] Amunt ] APG. Sagramentals ] [ APG. Fons Comunal ] APG. Fons Notarial ] Arxiu Històric Municipal de Gelida ] Registre Civil de Gelida ] Recerques genealògiques a Internet ]


ARXIU PARROQUIAL DE GELIDA
FONS COMUNAL


Fons sense inventariar. Segles XVI-XIX. 2 o 3 capses.
Actes del Comú de la Gelida. Eleccions dels jurats. Correspondència. La Cort del Batlle. La Botiga del Blat, Paper imprés...


Retorn a arxius