Arbres genealògics

Principal ] Amunt ] Article masies de St. Joan Samora ] Article masies de St. Llorenç d'Hortons ] [ Arbres genealògics ]


ELS ARBRES GENEALÒGICS DE LES MASIES
DE SANT LLORENÇ D'HORTONS

Els arbres dels hereus resumits de les antigues parròquies
de St. Llorenç d'Hortons i de St. Joan Samora
 


ÍNDEX DE LES MASIES

Almirall de St. Joan Samora, ca n'
Bosc de St. Joan Samora, can
Carafí, can
Casanoves de St. Joan Samora, can
Esteve de la Riera, ca n'
Estruc, ca n'
Font de l'Alzinar, can
Mus del mas Martí, can
Pujades, can
Ramondet, can
Serra, can
Simon, can


ARBRE DE CAN CARAFÍ (Sant Joan Samora)

RAFEL CARAFÍ (doc. 1486- 1502)
nebot o nét:
PERE CARAFÍ (doc. 1502 - 1515)

PERE CARAFÍ (doc. 1560 - 1571)

I MIQUEL CARAFÍ (doc. 1553 - 1596)
fill:
II SALVADOR CARAFÍ (= CM, Martorell, 1585)
fill:
III SALVADOR CARAFÍ i ROVIRA ( = v 1620)
fill:
IV JOAN CARAFÍ  ( = 2n St. Llorenç d’Hortons 1661)
fill:
V PERE CARAFÍ i SUNYOL ( = St. Llorenç d’Hortons 1704) (doc. 1553 - 1596)
fill:
VI PAU CARAFÍ i SOLER ( = St. Llorenç d’Hortons 1727)
fill:
VII JOSEP CARAFÍ i OLIVELLA ( = St. Llorenç d’Hortons 1765)
fill:
VIII PERE CARAFÍ i CASANOVES ( = St. Llorenç d’Hortons 1803)
fill:
IX PERE CARAFÍ i ROSSELL de la Muntanya ( = St. Llorenç d’Hortons 1840)
filla:
X MARIA CARAFÍ i MASSANA ( = Martorell 1860)
fill:
XI PERE BARGALLÓ i CARAFÍ ( = Martorell  1896)
filla:
XII ANTÒNIA BARGALLÓ i BARQUET ( = Martorell 1929)
filla:
XIII MONTSERRAT ELIAS i BARGALLÓ ( =  Montserrat 1960)
Continuen dos fills, casats i amb descedència.

Retorn a l'índex


ARBRE DE CA N’ESTRUC (Sant Llorenç d'Hortons)

GASPAR DOMÈNEC ( doc. 1513)

I LLUÍS DOMÈNEC
fill:
II FRANCESC DOMÈNEC (T, St. Llorenç d'Hortons 1625)
fill:
III JAUME DOMÈNEC ( = St. Llorenç d’Hortons 1634)
fill:
IV MARIA DOMÈNEC i OLLER ( = Gelida 1655)
filla:
V PAULA SÀBAT i DOMÈNEC ( = St. Llorenç d’Hortons 1682)
fill:
VI JAUME ESTRUC i SÀBAT  ( = St. Llorenç d’Hortons 1715)
fill:
VII JAUME ESTRUC i DOMÈNEC ( = St. Llorenç d’Hortons 1742)
fill:
VIII PERE ESTRUC i SERRA  ( = St. Llorenç d’Hortons 1775)
fill:
IX ANDREU ESTRUC i PUJADES ( = St. Llorenç d’Hortons 1798)
fill:
X JOSEP ESTRUC i FONT-GINEBREDA  ( = Gelida 1821) MARIA LLOPARD de Baix i FONT, del Puig de Gelida, pubilla de can Llopard de Baix, de Gelida
Continua l’arbre a can Llopard de Baix del Puig de Gelida

Retorn a l'índex


ARBRE DE CAN RAMONDET (SANT JOAN SAMORA)

I JOANA (doc. 1513) = Jaume Ramondet
fill o nét:
II JAUME RAMONDET
(doc. 1553-1563)
fill:
III MIQUEL RAMONDET
(CM 1563)
fill:
IV ELOI RAMONDET i CASTANY
(= 1602)
fill:
V BALTASAR RAMONDET

fill:
VI SALVADOR RAMONDET
(ab. inst. 1667)
germana:
VI ISABET RAMONDET
(= 1667)
fill:
VII ANTONI LLOPARD del Mas Vedell i RAMONDET
(T, 1725)
fill:
VIII JOAN LLOPARD-RAMONDET
(T, 1760)
filla:
IX CATERINA LLOPARD-RAMONDET i JULIÀ 
= Masquefa 1763 Josep Bonastre dels Torrents i Tèrmens, hereu
fill:
X JOAN BONASTRE i LLOPARD-RAMONDET
( = 1795)
fill:
XI FRANCISCO BONASTRE i VIDAL
(CM 1832)
fill:
XII JOAN BONASTRE i GENER Comprà (1885) can Roig de la Riera de Corbera
fill:
XIII JOAN BONASTRE i FUMADÓ
= GERTRUDIS GUITART i VILARDELL (* Cervelló 1888), 
Pubilla de can Guitard de Cervelló, can Batllevell i can Mata de l’Abelló de Gelida
fill:
XIV JOAN BONASTRE i GUITART
(= 1933)
filla:
XV MARIA GLÒRIA BONASTRE i FERRER (*Corbera 19-08-1935). Propietària de can Raimundet

Germanes:
XV
Maria Concepció Bonastre i Ferrer (*1934 - +1981). Can Mata de l'Abelló, de Gelida

XV Montserrat Bonastre i Ferrer (*v1938) 

Retorn a l'índex


ARBRE DE CAN SERRA (St. Llorenç d'Hortons)

I BERNAT SERRA (doc. 1541)
fill:
II VICENÇ SERRA  (CM, Martorell, 1573)
fill:
III JAUME SERRA i XERCAVINS ( = 1604)
fill:
IV JAUME SERRA i CELLARERS ( = Gelida 1631)
fill:
V MIQUEL SERRA i TORRES  ( = v 1660)
fill:
VI LLORENÇ SERRA ( = 1699)
fill:
VII FRANCESC SERRA i ALMIRALL ( = 1727)
filla:
VIII ROSA SERRA i PUIG-GENER ( = 1753)
fill:
IX SADURNÍ RAVENTÓS i SERRA ( = V 1790)
fill:
X  MIQUEL RAVENTÓS i VILA ( = v 1825)
fill:
XI JOSEP RAVENTÓS i MADOLELL ( = 1865)
fill:
XII JOAQUIM RAVENTÓS i ROMEU ( = 1896)
filla:
XIII MONTSERRAT RAVENTÓS i CANYADELL ( = 1921) PERE TORRENTS i ALMIRALL, hereu de can Torrents de les Oliveres de Gelida.
Continua l'arbre a can Torrents de les Oliveres de Gelida.

Retorn a l'índex