ELS ABREUJAMENTS
SENYALS CONVENCIONALS I ABREVIATURES

? dubtós. Desconeixem la data o les dades
v     vers, aproximadament
d després de
a abans de
sp sine prole.  Sense descendència
doc. documentat, document
CM Capítols Matrimonials
T testament
N.N  non nomine (nom o cognoms desconeguts)
ab int ab intestato (sense fer testament)
* data bateig o naixement
+ data de la defunció o de l'enterrament
= casat/casada amb
1r primer matrimoni
2n segon matrimoni
not. Notari