El maset Bardina

Principal ] Amunt ] Ca l'Altimires ] Mas Barceló ] [ El maset Bardina ] La casa del Senyor ] La casa dels Tarongers ] L'Hostal ] Can Migrat ] Ca n'Oller dels Tarongers ] Cal Piula ] La rectoria Vella ] El mas Roig ] La Talaia ] Cal Xim ]


 

Fotografia: R. Rovira, 1992


Codi 41
Població Gelida (Alt Penedès)
Adreça Per la font Freda cap a can Voltà i abans d'arribar en un revolt seguir un camí de l'esquerra que als horts i al fons on comença el torrent de la Vallbardina.
Situació. Coordenades UTM.

X 406,150,00
Y 4,586,400,00

Altitud

350m

Denominació moderna Maset Bardina
Denominacions antigues -
Altres posseïdors -
Posseïdor actual -

ASPECTES HISTÒRICS

En la documentació antiga trobem que aquest mot apareix en un català llatinitzat de les següents maneres: "... et partim in valle bertina..". (1513, f. 57), "... et circio in valle vocata de berdina..." (1513, f. 42). En documents en català del segle XVII al XIX trobem entre d'altres: "... y part ab la vall bardina..." (1736, f. 57), "... lo bosch de la resclosa junt al torrent de la bardina..." (1736, f. 58v). Hem notat que apareix les formes llatinitzades bertina i berdina, però en català la forma que hem trobat més és la de Bardina. La consulta que hem fet en els diccionaris etimològics ens donen que Bardina, segurament, ve de Barda, mot primitiu, que vol dir, amb un significat general, "clos, tanca", "material -generalment vegetal, bardissa, brancons, etc- usat per fer o reforçar tancats" ... (DECLC, Vol I, p. 644-648). Creiem que bardina pot ser un sinònim de bardissa tant viu a Gelida. La vall Bardina o Vallbardina és una vall que fa un clos natural per on discórrer el torrent avall al llarg d'uns tres Km. amb un desnivell que va dels 425 m. als 200 m. fins al pont de la Vallbardina. Antigament el torrent de Vallbardina, i en el tram del Puig, se l'anomenava el torrent de la Masó i temps després el torrent de les Calderes. Si aquestes etimologies són bones hauríem d'adoptar la forma moderna de la Vallbardina i no les formes Vallverdina o Vallberdina.

El maset. Al fons de la vall hi ha un maset derruït nomenat mas o maset Bardina, denominació presa de l'esmentada vall; que probablement fou construït el segle XVIII. Segons les llibretes de compliment pasqual troben en la segona meitat del segle XVIII hi vivia la família Rigol o Rigual: Josep Rigol i Domènec, fill de Jacint i de Magdalena, oriünds de Subirats, que es casà amb Teresa Llopard de Dalt i als anys 1781 i 1785 era vídua i hi vivien amb els seus fills. Al segle XIX hi vivia la família Lladó, oriünds de Maçana, en concret Ramon Lladó i Plaià i la seva família. Un dels fills, En Ramon es casà amb Maria Colet i Gavarró que a mitjan segle XIX ja vivien al carrer del Pi. Els descendents actuals són els Ferran del carrer del Sol.


ARBRE DELS HEREUS

Podrien ser els can Torrents o de can Voltà ja que el maset es troba en les afrontacions de les dues propietats, com també la de ca n'Oller de la Muntanya.