1994 Els Alcaldes de Gelida

Principal ] Amunt ] Un mas Templer ] Aclariment sobre la Joncosa ] La Joncosa de Gelida ] La font de Cantillepa ] Sobre la baronia de Gelida ] Eleccions dels Jurats ] Sobre els batlles ] Focs d'església ] Toponímia de Gelida ] Colom i Gelida ] 1990 L’escut d'armes de la Casa del Senyor de Gelida ] 1992 Una aproximació històrica de l'evolució de Gelida ] 1993 Les arrels del Puig ] [ 1994  Els Alcaldes de Gelida ] Sobre els Bertran de Gelida. 1994 ] 1995 La casa del senyor ] 1996 Inventari de les masies ] 1997 Alguns avantpassats meus ] 1998 Can Guarro ] 1998 Història d'alguns cognoms de Gelida ] 1999 - Masies de St. Joan Samora ] 2000 - Masies de St. Llorenç d'Hortons ] 2001 - Can Valls i els Tinquet ] 2002 - Masies de Corbera i St. Ponç ] 2003 - Àngela Despalau, senyora de Gelida ] 2004 -  Els llibres de Matrícula de Gelida, 1846-1878 ] 2005 - Els propietaris de la fàbrica de paper "La Gelidense" ] 2006 Sobre els remences a la baronia de Gelida ] 2007 La vida rural i les masies de Gelida ] Els Lloselles i la seva vinculació amb Gelida ] De la comarca i de fora la comarca. Nobiliària. ] Algunes famílies del nucli de Gelida, s. XVIII. ] Heràldica gelidenca, 2011 ] Una mort violenta i família. 2012 ] Cal Marí de Gelida ] D'Occitània a Gelida, segles XVI i XVII ] Patrimoni de qui? 2014 ] Uns Tobella de Gelida. Cal Boter, 2015 ] Primera pedra de la nova església de St. Pere de Gelida, 2016 ] Comanda templera de la Joncosa. Gelida ] Pregó de la Festa Major de Gelida, 2017 ]


ELS BATLLES DE LA BARONIA DE GELIDA I ELS ALCALDES DEL MUNICIPI DE GELIDA DELS SEGLES XVI - XX

Per Ramon Rovira i Tobella

Us presentem un primer llistat dels batlles i alcaldes de Gelida, encara en curs d'investigació. En la revista local Cantillepa núm. 4 d'abril-maig ja en fèiem una primera mostra, però ara ja podem mostrar més completa. Hem posat algunes notes quan hem sabut alguna dada, però som conscients que en manquen moltes; ja ho anirem completant...

Actualitzat: 23/08/2016

1512-1512 Joan Mas. Els Mas eren de can Santfí
1512-1512 Antoni Miquel
1530-1532 Joan Mas
1538-1547 Bartomeu Mas
1549-1558 Bartomeu Voltà
1562-1578 Pere Oller
1581-1583 Miquel Ramondet
1583-1583 Felip Castany
1593-1610 Jaume Llopard de Dalt
1625-1629 Joan Miquel de les Planes
1631-1639 Joan Simó
1640-1641 Joan Llopard de Baix
1644-1658 Jaume Miquel "dit lo batlle vell" de can Batllevell. L’any 1638 era sotsbatlle. L’any 1641 era procurador del vescomte de Jóc, senyor per indivís de la baronia de Gelida.
1658-1664 Miquel Santjust, de St. Llorenç
1664-1667 Pere Sàbat de la Pujada
1667-1692 Joan Pasqual i Canals, de can Pasqual. 25 anys batlle de Gelida
1692-1724 Francesc Santfí i Rossell, de can Santfí
1725-1726 Pau Santfí i Mas, fill de l'anterior
1727-1730 Francesc Fontanals i Miquel, de can Miquel de les Planes
1731-1732 Francesc Serra, de can Serra de St. Llorenç d'Hortons
1733-1736 Francesc Fontanals i Miquel*
1737-1738 Francesc Serra*
1739-1740 Francesc Llopard
1741-1742 Josep Rossell de la Muntanya
1743-1744 Salvador Torrents de les Oliveres
1745-1746 Francesc Fontanals **
1747-1748 Josep Rossell de la Muntanya i Peixó
1749-1750 Francesc Fontanals***
1751-1752 Pere Civil de la Ferreria
1753-1754 Antoni Oller de la Muntanya
1755-1756 Joan Llopard
1757-1758 Pere Civil*
1759-1760 Josep Rossell de la Muntanya i Peixó*
1761-1762 Josep Simon, de St. Llorenç
1762-1764 Miquel Raventós, de St. Llorenç
1765-1766 Josep Simon*
1767-1768 Pere Civil**
1769-1770 Antoni Oller de la Muntanya*
1771-1772 Pere Civil ***
1773-1774 Josep Rossell de la Muntanya i Peixó**
1775-1776 Francesc Civil
1777-1778 Josep LLopard
1779-1780 Ramon Oller de la Muntanya
1781-1782 Miquel Raventós*
1783-1784 Joan Llopard de Dalt del Puig
1785-1786 Miquel Almirall, de St. Joan Samora?
1787-1788 Joan Llopard-Martí, de la Torrevella
1789-1790 Joan Llopard, de la Beguda?
1791-1792 Joan Llopard-Martí*
1793-1794 Climent Guitard, de can Mata
1795-1796 Francesc Civil*
1797-1798 Francesc Bargalló, del Racó
1799-1800 Josep Casadevall, de St. Llorenç?
1801-1802 Josep Rossell de la Muntanya i Amat
1803-1804 Jaume LLopard
1805-1806 Joan Pau Pasqual, de can Pasqual
1807-1808 Josep Farigola
1809-1810 Climent Guitard*
1811-1812 Josep Oller
1813-1813 Josep Font-Ginebreda i Sunyol, de can Ginebreda
1814-1814 Josep Llopard
1815-1815 Agustí Llopard
1816-1816 Pere Joan Rius
1817-1818 Mus Esteve, de St. Llorenç
1819-1819 Miquel Civil
Del 1820 al 1831 no hem trobat documentació. Tenim pendent d'anar a l'ACA.
1832-1832 Antoni Llopard-Martí i Margarit, de can Martí
1833-1833 Antoni Pasqual
1834-1835 Pere Almuní.Tenia un molí paperer. Per primera vegada se l'anomena alcalde.
1836-1836 Josep Font i Llopard
1837-1840 Aleix Castells Era regidor primer.
1841-1842 Josep Torrents i Oller (de can Torrents de les Oliveres)
1842-1842 Josep Rossell
1843-1843 Antoni Llopard
1843-1844 Antoni Pasqual*
1845-1846 Josep Font i Llopard*
1846-1847 Josep Sàbat
1848-1849 Isidre Llopard, de can Roig del mas Osset
1850-1851 Jaume Bargalló
1852-1854 Antoni Pasqual**
1855-1855 Josep Oller i Bessons, de ca n'Oller de la Muntanya
1855-1856 Josep Torrents i Llopard
1857-1858 Josep Rossell i Llopard-Martí, de can Rossell de la Muntanya
1859-1859 Lluís Valls. Batlle accidental
1859-1860 Antoni Llopard-Martí i Margarit*
1861-1864 Francesc Fontanals, de can Miquel de les Planes
1865-1866 Josep Oller i Bessons*
1867-1868 Antoni Llopard Podria ésser l'anterior o el posterior.
1869-1869 Antoni Llopard i Batlle, de can Martí
1870-1870 Antoni Llopard i Pasqual Per elecció militar. De cal Ramonet
1871-1872 Joan Comajuncoses i Almirall Regència del rei Amadeu I. De can Joncoses
1873-1873 Pere Font i Cerdà, de can Ginebreda
1873-1875 Francesc Fernández i Soler Època carlina
1875-1877 Hermegild Almirall i Milà, de can Duran del Puig
1877-1880 Josep Torrents i Oller, de cal Bitxo de St. Salvador. Nou edifici de l'Ajuntament
1881-1886 Ramon Sàbat i Parellada. Cessat pel governador civil
1886-1887 Joan Comajuncoses i Almirall*
1888-1889 Pere Rossell i Raventós. Per elecció governativa. De can Rossell de la Muntanya
1890-1891 Joan Comajuncoses i Almirall**
1892-1899 Joan Colomer i Guitard, de can Santfí
1900-1901 Joan Valls i Cases
1902-1924 Josep Rossell i Massana, de cal Maco. El funicular de Gelida. Liberal. Dictadura
1924-1929 Joan Colomer Guitard* Dictadura
1930-1931 Marià Mas i Civil
1931-1934 Àngel Oller i Capdevila Primer alcalde del període republicà
1934-1934 Joan Bertran i Llopart, de St. Salvador
1935-1935 Josep Roig i Olivella
1936-1936 Joan Bertran i Llopart*
1936-1937 Àngel Oller i Capdevila*
1937-1938 Antoni Ferrer i Miró
1939-1940 Josep Roig i Olivella* Ajuntament gestor o de transició
1940-1944 Antoni Ferran i Lladó Primer alcalde del període franquista
1945-1948 Remigi Torné i Ribas
1949-1949 Francesc Bargalló i Rossell, dels Olis Bargalló
1950-1955 Jaume Llopart i Voltà, de cal Magdaló
1956-1972 Remigi Torné i Ribas*
1972-1979 Josep Galofré i Sàbat
1979-1979 Rafel Ribé i Coma. Primer alcalde democràtic. De l'Entesa.
1979-1983 Martí Coma i Rovira. De l'Entesa
1983-1983 Pere Parera i Cartró. De CiU i diputat al Parlament de Catalunya
1984-1991 Ramon Ferrando i Cid. De CiU Reelegit
1991-1994 Joan Rosselló i Raventós. Del PSC. Cessat per moció de censura
1994-1995 Pere Parera i Cartró*. De CiU.
1995-1999 Joan Rosselló i Raventós* . Del PSC. Eleccions maig 1995
1999-2003 Lluís Valls i Comas. Del PSC; eleccions juny 1999.
2003-2005 Miquel Carrillo i Giralt. d'ERC. Eleccions maig 2003. 
2005-2006 Francesc Rosell i Bascompte, de CiU. Eleccions maig 2003. Canvi de mandat, juny 2005, per acord polític amb l'anterior.
2006-2007 Miquel Carrillo i Giralt*. d'ERC. Eleccions maig 2003. 
2007-2011 Lluís Valls i Comas*. Del PSC. Eleccions maig 2007.
2011-2015 Lluís Valls i Comas**. Del PSC. Eleccions maig 2011.
2015-2019 Lluís Valls i Comas***. Del PSC, Eleccions 2015.

* Segona vegada
** Tercera vegada
*** Quarta vegada
En molts documents només apareix un sol cognom la qual cosa crea dificultats per a saber si es tracta del mateix o és un altre. En els anys pot haver una diferència de + o - d'un any de diferència.

FONTS
APG
Actes de les eleccions dels jurats de la Baronia de Gelida 1645-1716. Anotacions de les llibretes de la Botiga del blat.
AHMGE
Llibre del Comú 1644-1733, 2n llib. del Comú 1735-1792, 3r llib. del Comú 1793-1819 i Libro... 1832-1857. Llibres de les Actes i Permanents dels segles XIX i XX. Llibres del mestre Bartomeu Rourell 1870-1890. Acuerdos de la Junta Local de Instrucción Pública 1890-1902. Revista Cantillepa i els Programes de la Festa Major.