Arxiu Històric Municipal de Gelida

Principal ] Amunt ] APG. Sagramentals ] APG. Fons Comunal ] APG. Fons Notarial ] [ Arxiu Històric Municipal de Gelida ] Registre Civil de Gelida ] Recerques genealògiques a Internet ]


(AHMGE)


Resum de l'inventari de l'any 1989.

Nota: L'any 2001 i 2002 s'ha reinventariat de nou i hi ha una nova descripció.

01.01... (A) : Pressupostos i ordenances municipals.  Dates extremes: 1713-1963
01.02... (B) : Correspondència municipal.  Dates extremes: 1800-1963
01.03... (C) : Quintes.  Dates extremes: 1907-1963
01.04... (D) : Abastiments.  Dates extremes: 1940-1951
01.05... (E) : Intervenció i comptadoria municipal.  Dates extremes: 1737-1963
01.06... (F) : Padró municipal.  Dates extremes: 1875-1955
01.07... (G) : Actes Municipals.  Dates extremes: 1832-1963
01.08... (H) : Contribucions municipals.  Dates extremes: 1853-1963
01.09... (I) : Diversos (Aquest fons ha estat refós en altres apartats)
01.10... (J) : Urbanisme.  Dates extremes: 1877-1963
01.11... (K) : Ensenyament.  Dates extremes: 1839-1936
01.14... (N) : Governació.  Dates extremes: 1893-1939
01.15... (I) : Personal.  Dates extremes: 1955-1966
01.20... : Antics llibres del Comú.  Dates extremes: 1641-1858

Signatura  segons
el 1r inventari

Llibres segons
el 1r inventari

Capses segons
el 1r inventari

Capses segons el 1r inventari
(amb correccions)

Nova numeració progressiva realitzada

01.01

28

10

10

1-10

01.02

30

75

77

11-77

01.03

-

18

18

78-105

01.04

-

5

6

106-111

01.05

148

80

81

112-192

01.06

7

3

3

193-195

01.07

60

-

-

-

01.08

52

23

26

196-221

01.09

-

10

-

-

01.10

-

19

20

222-241

01.11

-

2

2

242-243

01.14

-

2

2

244-245

01.15

-

1

1

246

01.20

(5, en capses)

2

2

247-248

Totals

325

250

248

248

L'any 1995 es va fer un segon trasllat parcial, de l'Ajuntament a l'arxiu, amb un total de 224 capses (numeració: 249 a la 472) i 78 llibres. Dates extremes: 1911-1993.
Hi ha un inventari general d'aquest trasllat.


ALTRES FONS QUE ES CONSERVEN A L'ARXIU:

Cal Ramonet. Botiga.  Dates extremes: 1860-1890. 4 capses. Signatura: 02.01.

Funicular de Gelida S A. Empresa.  Dates extremes: 1922-1979. 28 capses + 3 plànols. 42 llibres. Signatura: 02.02.

Escoles Velles.  Escola pública. Dates extremes: 1852-1977. 5 capses ( 27 llibres). Signatura 02.03.

FET Y JONS. Gelida i Castellví de Rosanes.   Dates extremes:  1939-1970. 14 capses (5 llibres). Signatura 02.04.

Molí Nou. La Gelidense. Fàbrica de paper.   Dates extremes: 1922-1973. 41 capses i 87 llibres. Signatura 02.05.

Impremta. 11 capses. Planxes de gravats. Signatura 02.06

Fotògraf. Vers l'any 1930. 1 capsa. Signatura 02.07.

Cantillepa. Redacció de la revista local. 35 capses. Signatura 02.08

Can Rossell de la Muntanya.  Dates extremes: XVII-XIX. 16 capses. Signatura 02.09, 02.10 i 02.11.

Can Llopard de Baix.  2 capses. Llibres impresos. Signatura 02.12.

HEMEROTECA

Cantillepa (abans Gelida. Boletin de Información Municipal i La Voz de Gelida) 1968-1980.

Programes de la Festa Major de Gelida 1944-1998.


Retorn a arxius