Corbera de Llobregat


REUNIÓ DEL MES

Les reunions se celebren sempre el darrer dissabte de cada mes
Lloc: Ajuntament de Corbera. Hora: 16,30 h


INVITACIÓ

Les portes del Grup resten obertes a tothom qui desitgi partipar-hi.


ACTIVITATS 21-04-2003

10.30 c. Traginers; carrer dedicat a Magí Anducas i Cañellas
Magí Anducas i Cañellas
seguidament al carrer de St. Josep, carrer dedicat a Josep Claramunt i Valls
Josep Claramunt i Valls
 i a les 13 h al Pessebre Vivent per dedicar i 
nomenar Passeig de Josep Rodrigo i Puig.


Temes que treballem

Les genealogies de les masies de Corbera i de Sant Ponç
Les antigues carreteres i camins
Sant Ponç, revisió tríptic
Història dels carrers més antics, els malnoms...
Les guixeres, forns...
Buidatge dels fons dels arxius de Corbera i d'altres en referència a Corbera
Història en còmic de Corbera
Altres Corberes, pobles, ermites, esglésies...
Els Ginesta de Corbera, majordoms del castell, eclesiàstics...
Els fons del Dr. Simon i de Guilleuma
Els primers edificis de la zona baixa de Corbera (can Roig)
Escaneigs de documents de la par. de Sta. Maria de Corbera
Etc...


Qui som

Joan Renau (coordinador)
Josep Cardona
Josep M. Marzo
Ramon Rovira
Helena Garcia
Llorenç Urgellés
Rosa Bosch
Josefina Carranza
Amilcar Amat (+)
Cinta Mir
Josep Boltà
Roser Urgellés
M. Rosa Font
Concepció Peguero